Naarmate de e-commercemarkt zicht verder ontwikkelt, zien we ook dat reguliere ondernemers regelingen vaker worden toegepast. Een van de regelingen waar we af en toe een vraag over ontvangen is de 'bedrijfsopvolgingsregeling', ook wel de BOR genoemd. In dit artikel zullen we u toelichten wat deze regeling inhoudt en op welke wijze u er profijt van heeft.

Wat is de bedrijfsopvolgingsregeling?

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is een gedeeltelijke vrijstelling bij het verkrijgen van ondernemingsvermogen door een vererving of een schenking. De bedrijfsopvolgingsregeling is in de Successiewet opgenomen en heeft als doel om bedrijfsopvolgingen te versoepelen door de fiscale belemmeringen (deels) op te heffen.

Wanneer is de bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing?

Er zijn twee situaties waarin de bedrijfsopvolgingsregeling kan worden toegepast: de meest voorkomende situatie is dat de eigenaar van een familiebedrijf met pensioen gaat (of simpelweg iets anders gaat doen) en zijn ondernemingsvermogen wil overdragen middels vererving aan een familielid. De tweede situatie gaat uit van bedrijfsopvolging middels vererving binnen de familie omdat de oude eigenaar van de onderneming is overleden.

Wat is het voordeel van de bedrijfsopvolgingsregeling?

Indien u succesvol een beroep kunt doen op de bedrijfsopvolgingsregeling dan geniet u een flinke vrijstelling van schenk- of erfbelasting: het ondernemingsvermogen dat u heeft verkregen middels schenking of vererving is dan namelijk volledig (100%) vrijgesteld tot €1.134.403 (2022) en voor 83% voor het overige ondernemingsvermogen.

Belangrijk hierbij is dat de hoogte van het ondernemingsvermogen objectief door een derde wordt vastgesteld op basis van going concern (m.a.w. er wordt uitgegaan van voortzetting van de huidige situatie).

Vervolgens kunt u voor de resterende erfbelasting ook nog een (rentedragend) uitstel van betaling aanvragen voor een maximale periode van 10 jaar. Al het al is het voordeel dus ruimhartig te noemen!

Hoe maak ik gebruik van de bedrijfsopvolgingsregeling?

Wanneer u ondernemingsvermogen verkrijgt middels een schenking of een vererving, dan moet u een aangifte erfbelasting doen bij de Belastingdienst. In deze aangifte doet u expliciet een beroep op de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). 

Ons advies is om hierbij de hulp van een financieel expert in te roepen, want de consequenties (en voordelen) kunnen groot zijn!

Wat zijn de voorwaarden aan de BOR?

De bedrijfsopvolgingsregeling is van toepassing als er ondernemingsvermogen wordt geschonken of vererfd. Er moet dus allereerst daadwerkelijk sprake zijn van ondernemingsvermogen (vastgesteld op basis van going concern of in het slechtste geval liquidatie).

Vervolgens dient voor de BOR de onderneming in kwestie (het ondernemingsvermogen) in geval van een schenking minimaal 5 jaar voorafgaand aan die schenking in het bezit te zijn geweest van de schenker. In het geval van vererving is de vereiste bezitsperiode is voor erflaters korter, namelijk één jaar.

Afsluitend moet de verkrijger van het ondernemingsvermogen de betreffende onderneming minimaal 5 jaar voortzetten (in bezit houden).

Conclusie bedrijfsopvolgingsgeregeling

Het zal u duidelijk zijn geworden: de BOR is een ruimhartige regeling in geval van vererving of schenking van het ondernemingsvermogen (de feitelijke bedrijfsopvolging) binnen de familie.

Binnen onze e-commerce branche wordt de regeling nog maar beperkt toegepast, maar dit zal de komende tien jaar ongetwijfeld veranderen en dan is een juiste toepassing van de regeling goud waard!

Meer weten over deze regeling? Neem contact met ons op voor een advies op maat of een verwijzing naar de juiste specialist.