Bij de aankoop en verkoop van een webshop komt het nodige kijken: U krijgt te maken met de vaste overname elementen (met name financieel & juridisch van aard) maar ook veel webshop specifieke elementen: Is het webshopplatform up tot date en wie onderhoudt het? Zijn de Google posities solide en wordt alles wel uit Google Ads gehaald?

 

Wij bieden u onder meer bedrijfsscans ter ondersteuning, maar via onze kennisbank helpen we u graag al een eind op weg. Mocht u nog met vragen zitten of graag een keer samen door de materie heen willen gaan, neemt u dan contact met ons op.

De meest gelezen artikelen vindt u hierboven. Daarnaast hebben we een reeks met 'onderwerpen' opgenomen.