Wanneer u op het punt staat om uw webshop te (ver)kopen, dan loopt u altijd tegen het punt aan dat er een waarde bepaald moet worden. Voor een koper kan die waardering voor dezelfde webwinkel anders zijn dan voor een verkoper. Het is dus zaak om op een goed onderbouwde manier tot een waarde te komen. Niet alleen kunt u dan inhoudelijk met de andere partij op een redelijke wijze naar een prijs toe werken, bovendien staat u tijdens dit proces een stuk sterker wanneer u zelf een uitgebreide en onderbouwde waardebepaling kunt overleggen.

In onze kennisbank hebben we al het nodige geschreven over het onderwerp webshop waarde en de verschillende manieren om die waarde te bepalen. Aan de hand van die uitleg krijgt u een goede indruk van het begrip 'webshop waarde' en welke factoren daarbij van belang zijn. Daarnaast vindt u op onze homepage een module om gratis een indruk te krijgen van de waarde van een webwinkel. Dit is natuurlijk niet meer dan indicatief omdat we niet alle gegevens hebben. Wanneer u een onderbouwde waardebepaling nodig hebt, bieden we om die reden ook een betaalde versie aan. U ontvangt in dat geval een uitgebreid PDF-rapport waarin de volledige redenering naar de bepaalde waarde is uitgewerkt en ook elementen zijn meegenomen die buiten de indicatie zijn gehouden.

Methodiek

Zowel de gratis module als onze uitgebreide rapportage gaan altijd uit van de Discounted Cash Flow als waardebepalingsmethodiek. Deze methode wordt door registered valuators gezien als de beste manier om waarde te bepalen en gaat uit van prognoses van toekomstige inkomsten en de kosten om die inkomsten daadwerkelijk te realiseren. De basisgedachte bij deze methodiek is dat 'huidig geld' meer waarde heeft dan 'toekomstig geld': Immers, heeft u liever nu 500 euro in uw zak of pas over 5 jaar, met alle risico's van dien? Hoeveel dat toekomstige geld dan minder waard is, berekenen we aan de hand van risicofactoren. Voor een webshop kan dat bijvoorbeeld zijn: De mate van afhankelijkheid van leveranciers of van bezoekers die via betaalde kanalen binnen komen. 

Gratis waardebepaling

Op onze homepage vindt u de module terug waarmee een gratis indicatie van de waarde van een webshop kan worden verkregen. Hoewel deze module zorgvuldig is samengesteld en er diverse formules en waarderingen achter hangen die gebaseerd zijn op ervaringen en bestaande cases, moet de uitkomst van deze waardebepalings-app echt worden gezien als indicatief. Wij kennen de exacte (markt)omstandigheden van de webwinkel natuurlijk niet, wanneer u de gegevens invoert. Een juiste en volledige waardebepaling wordt bovendien uitgevoerd op basis van gedetailleerde prognoses aan de hand van een business case.

Dat gezegd hebbende, de applicatie geeft u over het algemeen wel een goed idee over de richting. Maar voor een onderhandeling zal u beter beslagen ter ijs moeten komen en dan is de uitgebreide waardebepaling een veel beter idee:

Uitgebreide waardebepaling - Op offertebasis

U kunt verschillende redenen hebben voor het laten uitvoeren van een waardebepaling: U bent voornemens om uw webwinkel te koop aan te bieden of u staat op het punt om een bod uit te brengen op een shop. Of wellicht stapt uw zakenpartner uit de onderneming en dient hij/zij uitgekocht te worden. Maar wat uw reden ook is, wanneer er over een waarde gediscussieerd gaat worden (en wanneer is dat nou niet het geval...) dan is het belangrijk om goed beslagen ter ijs te komen. Een bedrag gebaseerd op 'uw gevoel bij de markt' zal door de tegenpartij waarschijnlijk eerder van tafel worden geveegd dan een goed onderbouwde waardebepaling gebaseerd op marktdata en in detail uitgewerkte risicofactoren.

Deze waardebepaling kunnen wij u voor u uitwerken aan de hand van de eerder genoemde Discounted Cash Flow methodiek. U ontvangt van ons een gedetailleerde rapportage waarin we stap voor stap naar de berekende waarde toewerken. Voor een volledige en accurate uitwerking is het van belang dat wij zo veel mogelijk informatie en cijfers beschikbaar hebben, dus het is niet mogelijk om een waarde bepaling uit te voeren zonder medewerking van de eigenaar van een webwinkel.

Vraag de uitgebreide waardebepaling aan via sander.scholten@webshopovername.nl! Let wel dat in een goede waardebepaling al snel enkele dagen werk zit en dat onze offerte deze tijdsinspanning zal reflecteren.