Versie:                   1.1
Datum:                  24 maart 2018

Via de website www.webshopovername.nl van WebshopOvername B.V. worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. WebshopOvername B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen, voor zover mogelijk.

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 maart 2018.

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot de website;
 • het leveren van onze bemiddelingsdienst;
 • het aanmaken van een account en het gebruiken van de functionaliteiten van de website;
 • het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website.

Gebruik van persoonsgegevens

Door onze website te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. WebshopOvername B.V. zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Bij de gegevens die u aan ons verstrekt, maken wij altijd duidelijk welke gegevens op de website zichtbaar zullen zijn voor iedereen (publieke gegevens) en gegevens die enkel door ons worden gebruikt (niet-publieke gegevens). Gebruikers van onze website kunnen u verzoeken bepaalde niet-publieke gegevens in te zien. U beslist zelf of u die gegevens wel of niet met de betreffende gebruiker wilt delen. 

Account

Om gebruik te kunnen maken van onze website heeft u een account nodig. Bij het aanmaken van een account zullen wij u vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken. De gegevens die u bij het aanmaken van een account invult worden bewaard zolang het nodig is om gebruik te maken van onze diensten en de website.

Bij het aanmaken van een profiel voor de website, vragen wij u om de volgende gegevens (afhankelijk van de gegevens die u optioneel toevoegt):

 • voor- en achternaam;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • naam en gegevens van het kopende/verkopende bedrijf (indien van toepassing)
 • informatie met betrekking tot de webwinkel die u aanbiedt of zoekt.

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het aanmaken van een account;
 • het verschaffen van informatie over, en het gebruik maken van, de diensten van WebshopOvername B.V.;
 • het (handmatig) matchen van profielen van verkopers en kopers;
 • het aanbieden van soortgelijke diensten.

Ter verificatie van uw identiteit kunnen wij u tevens verzoeken een iDeal-transactie te doen, een kopie van een geldig identiteitsbewijs op te sturen of uw identiteit op andere wijze kenbaar te maken. Deze gegevens worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld en worden enkel gevraagd om de betrouwbaarheid van onze dienst te borgen.  

Indien u zich als verkoper heeft geregistreerd, dan worden de door u verstrekte gegevens tevens gebruikt om een advertentie samen te stellen.

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen voor commerciële doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Als onderdeel van onze dienst kunnen uw publieke gegevens op onze website tevens worden gebruikt om via andere kanalen dan onze eigen website potentiële kopers te werven of de webwinkel te promoten.

Partijen waaraan wij (sommige) gegevens ter verwerking aanbieden zijn:

 • Mailchimp: Enkel e-mailadres t.b.v. verzending nieuwsbrief;
 • MoneyBird: Facturatiegegevens;
 • E-boekhouden: T.b.v. de boekhouding wordt in e-boekhouden onze facturatie vastgelegd;
 • Mollie: Bij online betalingen worden door onze betaalprovider gegevens van u vastgelegd zoals: Naam, Rekeningnummer, Bank e.d.
 • MyRepono: Backups
 • LeaseWeb: Hosting

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om verschillende (technische) redenen. Hieronder staan de cookies die u kunt verwachten met hun doel. 

 • PHPSESSID: Houd uw sessie bij [bewaartijd: zolang u op de site bent, sessieduur]
 • utm_source: Bron van uw eerste bezoek [bewaartijd: 1 maand]
 • valueapp: Als u onze waarde-app gebruikt, staat hier de naam van uw webshop software [bewaartijd: 1 jaar]
 • cookie: Unieke bezoekers identificatie t.b.v. Google Analytics (voor account houders), [bewaartijd: 1 jaar]

Bewaartermijn

De accounts die op WebshopOvername worden aangemaakt zijn in principe permanent; U kunt uw account blijven gebruiken tot u eventueel uw account verwijderd (al is daar geen noodaak toe). Bij het bewaren maken we onderscheid tussen kopers & verkopers, en tussen de stadia waarin uw account zich bevind:

Kopers

 • Gratis account, nooit betaald: Uw account kan geheel verwijderd worden
 • Betaald account (of in het verleden betaald), zonder verkoperscontacten: Uw account kan worden verwijderd, m.u.v. de minimale gegevens die we t.b.v. onze administratie van wetswege moeten bewarden (N.A.W., BTW-nummer, Factuur informatie).
 • Betaald account (of in het verleden betaald), met verkoperscontacten: Uw account kan alleen worden gede-activeerd: contacten met verkopers, getekende geheimhoudingsverklaringen, en inhoud van conversaties kan niet worden verwijderd.

Verkopers

 • Voor plaatsing van uw profiel: Uw profiel kan geheel verwijderd worden.
 • Na plaatsing van uw profiel: Uw profiel kan 'on-hold' worden gezet.
 • Na contact met kopers: Uw profiel kan 'on-hold' worden gezet, maar uw conversaties en getekende geheimhoudingsverklaringen met kopers blijven gehandhaafd.
 • Na verkoop van uw shop: Uw profiel kan op 'sold' worden gezet, maar uw conversaties en getekende geheimhoudingsverklaringen met kopers blijven gehandhaafd. We kunnen ook de gegevens vastleggen van de verkoop van uw shop (wederpartij, datum, verkoopprijs). 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • automatische logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens;
 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen;
 • controle op toegekende bevoegdheden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen via de website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u een account heeft voor onze website, dan heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen, met uitzondering van de hieronder genoemde gegevens/data. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons schriftelijk (en tevens per e-mail) verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u vragen om uw identiteit te bewijzen.

De volgende gegevens kunnen niet (geheel) worden verwijderd:

 • Uw getekende geheimhoudingsverklaringen (als koper of verkoper) blijven gelden. De gegevens op deze ondertekende documenten worden niet gewijzigd of verwijderd;
 • De minimale gegevens die op door ons verzonden facturen vastgelegd moet worden, kunnen niet worden verwijderd. Bij het verzenden van digitale facturen valt uw e-mailadres daar ook onder;
 • Backups: Ten behoeve van calamiteiten worden dagelijkse/wekelijkse/maandelijkse backups bewaard om continuiteit van onze dienstverlening te waarborgen. Deze backups zijn niet toegangkelijk en worden elders als versleuteld bestand opgeslagen. Individuele gegevens zijn uit deze bestanden niet te verwijderen.
 • Blacklist & unsubscribe: Als u uw e-mailadres laat verwijderen, dan wordt deze nog opgeslagen als 'unsubscribed' mailadres, dit om in geval van een database restore / backup nog te kunnen herleiden welke adressen er weer verwijderd moeten worden.
 • Conversaties tussen u en een wederpartij worden opgevat als persoonlijke communicatie tussen 2 partijen. We kunnen niet eenzijdig deze berichten verwijderen. 

Klik hier voor inzage en/of verwijdering

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy, dan kunt u deze stellen door via de onderstaande contactgegevens contact met ons op te nemen.

WebshopOvername B.V.
Sleepboot 11b
3991 CN Houten

T: +31 (0) 30 760 1500
E: contact@webshopovername.nl 

KvK: 70532044

VAT: NL858361747B01