De verkoop van een onderneming is een grote beslissing waarbij een goede voorbereiding kan leiden tot een hogere opbrengst. Wanneer u snel wilt verkopen, dan zijn de mogelijkheden om de waarde nog te verhogen meestal beperkt. Maar als u de tijd heeft en pas over een of enkele jaren uw bedrijf verkoopt, dan hebben wij een interessant pakket voor u!

Het doel van dit 'verkoopklaar maken' pakket is binnen een samen af te spreken periode te werken aan het verkoop klaar maken van uw bedrijf. De focus van het pakket ligt op maximalisatie van de te verwachten verkoopopbrengst en van de overdraagbaarheid.

Deze dienst is niet gekoppeld aan een verkoop van uw onderneming via ons platform: mocht u na afronding van het pakket tevreden zijn met het resultaat en besluiten om geen bedrijfsverkoop traject op te starten: geen probleem!

Wat is het verkoopklaar maken van een bedrijf?

Het doel van verkoopklaar maken is het doorvoeren van aanpassingen binnen het bedrijf waardoor een optimale conditie voor verkoop ontstaat. Die aanpassingen zijn meestal economisch, fiscaal, juridisch of operationeel van aard en vooral gericht op het creëren van meer waarde en het vergroten van de overdraagbaarheid. Hiermee komt u beter beslagen ten ijs op het moment dat u de maximale opbrengst wilt realiseren voor uw webwinkel, verkoopaccount of andere business.

Hoe ziet jullie verkoopklaar maken pakket eruit?

Wij starten met een intake waarin we u en uw onderneming graag willen leren kennen. Uit deze eerste afspraak vloeit het nodige huiswerk (vooral het aanleveren van documentatie). Op basis van de intake, de aangeleverde documentatie en informatie die wij zelf op basis van publieke bronnen hebben verwerkt, vormen wij ons eerst een indruk van de huidige status (de zogenaamde quickscan). 

De resultaten van deze quickscan koppelen we aan u terug inclusief een inschatting van de huidige bedrijfswaarde. Op basis van deze quickscan bouwen wij een plan van aanpak op met aanbevelingen waar u als ondernemer direct mee aan de slag kan.

Dit plan is opgebouwd rondom 5 thema's die we in de loop van de afgesproken periode van 1 tot 3 jaar gezamenlijk doorlopen:

  1. Groei & Bedrijfskosten
  2. Werkkapitaal & Investeringen
  3. Risico's & Afhankelijkheden
  4. Administratie & Optimalisatie
  5. Juridisch & Fiscaal

Uiteraard starten we met de onderwerpen waarvan we inschatten dat wijzigingen de langste doorlooptijd hebben en zullen optimalisaties met de meeste toegevoegde waarde zo ver mogelijk naar voren worden gehaald.

Wat zijn de kosten van het verkoopklaar maken pakket?

Voor dit pakket rekenen wij een maandelijkse fee (deze is inclusief de eerste intake, de quickscan, het plan van aanpak en periodieke consults). Daarbij gaan we uit van een minimale samenwerking van 12 maanden. De hoogte van de fee hangt van de complexiteit van de case af, dus hier zullen we op aanvraag een offerte voor uitbrengen.

Meer weten over het verkoopklaar maken? Doe de intake: