Wanneer een bedrijf wordt verkocht, dan wordt de transactie via een aandelentransactie (B.V.) of een activatransactie (B.V., eenmanszaak, VOF) voltrokken. In het eerste geval worden de aandelen overgedragen en daarmee alle bezittingen, schulden, rechten en verplichtingen van een onderneming. In het tweede geval worden alleen de activa (en soms passiva) overgedragen. Denk hierbij aan de webshop, voorraad, leverancierscontacten, inventaris, mailinglijsten, domeinnamen etc.

Bij een aandelentransactie is er per definitie sprake van een overgang van onderneming en bij een activatransactie kan er sprake zijn van een overgang van onderneming. En juist dit element is van belang om te bepalen of BTW van toepassing is bij een webshopovername of niet:

Overgang van onderneming

Het is niet altijd eenvoudig om te bepalen of er sprake is van een overgang van onderneming, maar in het algemeen kan je stellen dat wanneer er sprake is van de overname van alle ondernemingsactiviteiten (inventaris, webshop, goodwill, bedrijfsnaam, merken, voorraad, eventueel pand – alle benodigde zaken om de webshop onder eenzelfde identiteit op een vergelijkbare basis voort te zetten) dat er sprake is van een overgang van onderneming. Er wordt in dit geval wel gesproken van een 'artikel 37d-overdracht'.

Als er dus slechts enkele activa worden verkocht: bijvoorbeeld alleen de voorraad of een klantenlijst, dan is er dus geen sprake van overgang van onderneming.

BTW bij bedrijfsoverdracht

Zodra er is vastgesteld of er sprake is van overgang van onderneming, is het ook duidelijk of BTW van toepassing is. Als het antwoord bevestigend is, dan hoeft er geen BTW te worden geheven over de overnamesom. Verkoper brengt dus geen BTW in rekening en koper vordert deze niet terug van de belastingdienst. Dit geldt voor de volledige som, inclusief de overgenomen voorraden.

Deze regeling is ontstaan om bedrijfsovernames vanwege liquiditeitsnadelen voor de koper van het bedrijf niet te belemmeren.

En als er is vastgesteld dat er geen sprake is van overgang van onderneming (er wordt bijvoorbeeld alleen een voorraad overgenomen) dan is de verkoper wel verplicht BTW te heffen en koper kan deze terugvorderen van de belastingdienst.

Waarom is BTW bij webshopovernames belangrijk?

Als een verkoper er onterecht van uitgaat dat hij een webshop levert volgens het principe overgang van onderneming, maar dat achteraf niet zo blijkt te zijn, dan loopt hij het risico van een naheffing. En andersom, als de verkoper onterecht wel BTW in rekening brengt, dan loopt de koper het risico op een naheffing vanwege aftrek onterecht berekende BTW!