Met de overname van een webwinkel is het gebruikelijk dat de koper ook eigenaar wordt van de gerelateerde klantenbestanden, deze vormen dan onderdeel van de verkregen goodwill. Omdat er sprake is van een zogenaamde ‘overgang van onderneming’, lijkt dit een uitgemaakte zaak. Echter is er in 2018 ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. In dit artikel zal de impact van de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens en de nieuwe AVG worden besproken op de overname van een klantenbestand als onderdeel van een webshopovername.

De AVG en het overnemen van een klantenbestand

Bij de overname van een onderneming is het gebruikelijk dat ook het klantenbestand wordt overgenomen. In deze bestanden staan persoonsgegevens, waardoor de AVG van toepassing is. Levert deze nieuwe privacywetgeving problemen op bij het overnemen van een klantenbestand?

Gegevensverwerking in de AVG

De overname van het klantenbestand wordt onder de AVG gezien als een ‘verdere verwerking van persoonsgegevens’. De verkoper is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Op grond van artikel 6 van de AVG moet iedere verwerking rechtmatig zijn.

In de AVG zijn verschillende gronden voor een rechtmatige verwerking van persoonsgegevens te vinden. Deze staan in artikel 6. De verschillende grondslagen die van toepassing kunnen zijn op een overname zijn toestemmingen gerechtvaardigd belang. Dit wijkt niet af van de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Toestemming

Het is in theorie mogelijk om van klanten vooraf toestemming te vragen om hun gegevens over te dragen in het geval van een overname. Dit zou kunnen in de privacyverklaring of privacystatement. In de praktijk gebeurt dit echter zeer weinig, omdat het vragen van zo’n toestemming een verwarrende indruk maakt op klanten. Daarnaast stelt de AVG strenge eisen aan deze toestemming.

Gerechtvaardigd belang

Het overdragen van een klantenbestand moet dus grondslag vinden in een gerechtvaardigd belang. Dit kan het bedrijfsbelang van de verkoper zijn, omdat het klantenbestand in veel gevallen een aanzienlijk deel vormt van de waarde van de onderneming (de goodwill).

De AVG levert dus geen nieuwe problemen op bij het overnemen van een klantenbestand ten opzichte van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Let op: wanneer de volgende eigenaar van het klantenbestand de gegevens voor andere doeleinden gebruikt dan in het kader van de voorzetting van de onderneming, kan dit wél problemen opleveren. Hierbij valt te denken aan een mailing voor andere producten dan de producten die de klant van de vorige eigenaar afnam.

De eindconclusie is dat de AVG op dit punt geen wijziging met zich brengt ten opzichte van de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens. Overdracht van klantenbestanden in het kader van een overname van een onderneming is dus geen probleem. Alleen als de koper de gekochte klanten gaat benaderen met andere soorten producten of diensten kan er een probleem ontstaan.