Bij de aankoop of verkoop van een webwinkel zijn er diverse manieren denkbaar waarop de transactie kan worden uitgevoerd: Denk aan een Bedrijfsovername of een Fusie. Met een Bedrijfsovername wordt gedoeld op een 100% overname van de activa-passiva of aandelen. Een Fusie duidt op het samengaan van (veelal) twee aparte entiteiten tot één nieuwe onderneming. 
 
Een Bedrijfsovername is op verschillende manieren uit te voeren. Op WebshopOvername.nl zien we veel 'strategische bedrijfsovernames', maar er zijn meer manieren. Twee hiervan zullen we u op deze pagina toelichten omdat we ze relevant vinden en zeker één van beide varianten steeds vaker tegenkomen.

De Management Buy In en de Management Buy Out

 

Wat is een Management Buy In?

Wanneer een manager of managers van buiten de onderneming een (deel van een) bedrijf verwerven, dan wordt gesproken van een Management Buy In. De nieuwe eigenaar/eigenaren nemen na de overname zelf de leiding van het bedrijf in handen. Dit type kopers heeft niet altijd genoeg eigen middelen, dus een dergelijke overname wordt nogal eens ondersteund door een financiering van bijvoorbeeld investeerders, bankleningen of zelfs crowdfunding.

Wat is een Management Buy Out?

Wanneer een bestaande aandeelhouder zijn belang in het bedrijf verkoopt aan één of meer werknemers (meestal leden van het MT) dan wordt gesproken van een Management Buy Out. Deze vorm van overdracht komt (ook) vaak voor in familiebedrijven, waar de onderneming wordt overgedragen aan familieleden die al werkzaam zijn binnen het bedrijf.

Webshop overnemen via een MBI of een MBO

Een Management Buy Out is een manier van overnemen die voor alle betrokken partijen eenvoudiger is dan een Buy In, omdat de overnemende partij vaak al jaren betrokken is bij de onderneming en de webshop van haver tot gort zal kennen. In tegenstelling tot de Buy In, weet de koper dus exact wat hij/zij koopt en wat de toekomstverwachtingen zijn. Door deze vertrouwdheid met de operatie is financiering door externe partijen meestal ook wat soepeler te verkrijgen dan in het geval van de Buy In.

Een Management Buy In zien we daarentegen vaker langskomen. In deze wijze van overdracht, staat de koper eigenlijk altijd op achterstand tot de verkoper m.b.t. de kennis over de onderneming. Wij raden kopers dan ook aan om zeer gedegen te werk te gaan, eventueel de webshop goed te laten onderzoeken op status en potentieel en een solide overeenkomst te sluiten.

Weten waar u staat? Doe de intake:

Webshop deels overnemen

Het is natuurlijk ook mogelijk om een gedeeltelijke overdracht uit te voeren. Dit zien we nogal eens bij ondernemers die hun webshop zelf hebben opgebouwd tot een fase waarin serieuze omzetten worden behaald en er eigenlijk van de ondernemer meer management skills worden verwacht om de webshop(s) draaiende te houden en uit te bouwen. Via een Management Buy In kan er dan een tweede ondernemer instappen die een nieuwe skillset meebrengt en wellicht bij een werkgever al veel management ervaring heeft opgedaan, die hij nu kan inbrengen.

 

WebshopOvername.nl werkt met een netwerk van professionals die u kunnen voorzien van een degelijke ondersteuning bij de verkoop van uw webshop/business. Neem contact op met sander.scholten@webshopovername.nl voor meer informatie en een prijsopgave.