In veel gevallen zien we dat een koper na de bedrijfsovername van een webwinkel of een verkoopaccount overweegt om de operatie van de onderneming te verhuizen naar diens huidige bedrijfspand en locatie. Dat kan een locatie in de buurt zijn, maar webwinkels zijn in principe niet locatie-gebonden, dus het kan ook verder weg zijn. Indien er personeel werkzaam is voor de webwinkel of het verkoopaccount, dan is het belangrijk om uzelf van te voren goed te verdiepen in de wensen van deze werknemers en in de van toepassing zijnde regelgeving hieromtrent.
 

Op deze pagina zullen we u de regelgeving toelichten: wat zijn uw rechten als werkgever en wat zijn uw plichten.

Verhuizen na een bedrijfsovername

Ondernemers die een online bedrijf overnemen, zullen de overgenomen onderneming goed willen leren kennen en een goed zicht willen hebben op de operatie. Dan is het prettig wanneer de nieuwe aankoop op een locatie kan worden ondergebracht, waar de ondernemer al bedrijven heeft of waar waar hij of zij woont. Zeker bij webwinkels en verkoopaccounts zien we vaak dat de koper de overgenomen onderneming wil onderbrengen in een locatie die al wordt gehuurd om zo direct te besparen op de overheadkosten.

Er wordt met andere woorden dus vaak verhuist na de bedrijfsovername van een webwinkel. En als ondernemer staat het u natuurlijk vrij om die beslissing te nemen. Maar wanneer u niet in de buurt woont van de overgenomen onderneming, dan heeft een verhuizing impact voor uw nieuwe werknemers. En dat leidt tot de vraag of een werknemer meeverhuist bij een verhuizing.

Verhuist een werknemer mee?

Wanneer u na een overname besluit om de onderneming te verhuizen, dan eindigt met die beslissing de arbeidsovereenkomst natuurlijk niet. Dus in principe verhuizen werknemers inderdaad wel mee wanneer de onderneming verhuist.

Maar online bedrijven zijn in de basis locatie onafhankelijk. We zien dan ook heel vaak dat kopers niet in de buurt wonen van de verkopers. Als het bedrijf dan verhuist en daarmee de standplaats van de werknemer verhuist, dan kan het zijn dat de reistijd zo lang wordt dat dit voor werknemers niet werkbaar is/lijkt. Hier zal een ondernemer vaak op bezwaar van het personeel stuiten.

Extra reistijd voor de werknemer

De grens van wat een redelijke reistijd is ligt vrij hoog: over het algemeen wordt 1,5 uur (enkele reis) nog gezien als acceptabel door instanties als het UWV. Sowieso wordt er van werknemers wel verwacht dat men het reizen in ieder geval een periode probeert, voordat er aanspraak wordt gemaakt op enige regeling. De persoonlijke situatie van een werknemer kan overigens invloed hebben op het vaststellen van de lengte van de acceptabele reistijd (denk aan zorgtaken of lichamelijke beperkingen).

Maar los van het officiële toetsingskader, is een belangrijkere vraag wat de wens van uw werknemers is. Ga dus altijd in een vroeg stadium in overleg om zo met wederzijds begrip gezamenlijk naar een eventuele verhuizing te kijken. Een deel van de waarde van een bedrijf zit immers in de werknemers, en u kunt best in uw recht staan wanneer u wenst te verhuizen. Maar als iedereen vervolgens ontslag neemt, dan heeft u weinig aan uw gelijk in deze. 

Ontslag van werknemers bij een verhuizing

Indien een werknemer de extra reistijd niet accepteert en niet wil verhuizen, dan kan de arbeidsrelatie in veel gevallen niet worden voortgezet en voor de ondernemer zal dit reden zijn om het arbeidscontract te beëindigen. 

Vaak zal de werknemer dan vragen om een ontslagvergoeding en omdat de verhuizing een (niet persé noodzakelijk) besluit van de werkgever is, heeft de werknemer daar in veel gevallen ook recht op. Het is dan wel van belang dat de werknemer heeft meegewerkt en meegedacht met redelijke voorstellen van de ondernemer. Maar ja, wat is redelijk? 

Compensatie bij een verhuizing

Ontslagvergoeding

Als de ondernemer een redelijk (...) voorstel doet om aan de bezwaren van de werknemer tegemoet te komen, dan kan dat reden zijn voor een beperkte of geen ontslagvergoeding. Een rechter zal dit mogelijk toetsen.

Verhuisvergoeding

Werknemers die mee verhuizen na de overname wordt meestal een verhuisvergoeding geboden. Wanneer de werkgever een redelijke verhuisvergoeding biedt en de werknemer weigert, kan dat reden zijn voor matiging van de ontslagvergoeding.

Reiskostenvergoeding

Hierbij zijn verschillende oplossing denkbaar: een vergoeding voor de gereden kilometers, of de ondernemer laat werknemers (deels) in werktijd reizen en als het werk het toelaat zou de werknemer kunnen worden aangeboden om deels thuis te werken.

Los van het feit dat het niet meer dan redelijk is om werknemers te compenseren voor de nadelen die zij ondervinden van uw beslissing om te verhuizen, is het van rechtswege dus ook van belang om aan te tonen dat u redelijke compensatieregelingen heeft aangeboden wanneer het op een ontslag en het bepalen van de omvang van de ontslagvergoeding aan gaat komen.

Conclusie

Samengevat is het aan u als ondernemer om te besluiten of u gaat verhuizen na een overname of niet. En een reistijd (enkele reis) van anderhalf uur wordt daarbij gezien als een grens aan wat van een werknemer mag worden verwacht. Maar men is natuurlijk niet verplicht om bij u te blijven. Als u het personeel graag behoudt, treedt dan ook in een vroeg stadium in overleg met de betrokken werknemers en zorg voor redelijke compensatieregelingen.

WebshopOvername.nl werkt met een netwerk van professionals die u kunnen voorzien van juridisch advies bij de verhuizing van uw overgenomen webshop/business. Neem contact op voor meer informatie en een vrijblijvende prijsopgave.