De waarde van een online onderneming zonder nettowinst is lastig te bepalen. De meeste reguliere waarderingsmethoden zijn namelijk gebaseerd op deze winst (of preciezer: de vrije kasstroom). En dat is ook niet zo gek, want een koper zal de investering die hij doet moeten laten renderen met deze (toekomstige) winst. Echter, niet iedere webwinkel maakt winst. Zeker wanneer het ondernemersloon op een accurate wijze is verwerkt, blijkt winstgevendheid geen vanzelfsprekendheid. En wat doet u dan?

Vooropgesteld: het is natuurlijk niet zo dat een online onderneming zonder winst geen waarde heeft: Er kan bijvoorbeeld veel SEO gespecialiseerde content en uniek eigen beeldmateriaal op een webshop staan, de webshop zelf kan een asset zijn of er kunnen grote nieuwsbrief bestanden zijn. Maar als de verkoper niet in staat is om hier winst mee te maken, dan valt te beargumenteren dat de waarde van deze onderdelen beperkt is. De vraag die dan overblijft: is iemand anders wel in staat om met deze onderdelen winst maken?

De waarde van een online onderneming voor de koper

Een mogelijkheid om toch tot een waarde te komen, voor een webwinkel of website die in de huidige situatie geen winst maakt, is om vanuit de situatie van de koper te redeneren. Een koper kan door de integratie van de over te nemen webshop met diens eigen onderneming mogelijk wél winst maken, doordat bepaalde kosten niet (meer) gemaakt hoeven te worden. Of omdat er cross-selling mogelijkheden zijn. Dit noemt men ook wel synergievoordelen. Het is een van de belangrijkste redenen waarom er overnames plaatsvinden.

Twee problemen hierbij zijn dat allereerst het plaatje er per koper anders uit zal zien, dus dat het lastig is om tot een eenduidige waarde te komen. Het tweede (grotere) probleem is dat een koper de winst waarmee wordt gerekend zal zien als zijn/haar eigen verdienste: het is hetgeen dat hij/zij toevoegt aan de overgenomen onderneming. De bereidheid om een verkoper hiervoor te betalen is vaak beperkt, en daar valt ook wel wat voor te zeggen.

Er zijn 2 andere benaderingen waarmee toch tot een waarde oordeel kan worden gekomen: de liquidatiewaarde en de herbouwwaarde. Houdt er echter wel rekening mee, dat de berekende waarde van een webwinkel via deze methoden (de naam zegt het al) over het algemeen beperkt tot zeer beperkt is.

Weten waar u staat? Doe de intake:

Liquidatiewaarde onderneming

De liquidatiewaarde is de marktwaarde van de activa van een onderneming (die al dan niet op de balans staan en) welke verkocht kunnen worden. In vele gevallen zal dat bij webshops vooral de voorraad zijn, klantenbestanden en de website/webshop zelf omdat andere activa zoals transportmiddelen, machines en inventaris niet of in beperkte mate aanwezig zijn.

Hier is geen absolute formule voor, maar er kan van (flinke) kortingen op de balanswaardes en/of investeringswaardes worden uitgegaan. In de praktijk zal er vaak een relatie zijn met de herbouwwaarde:

Herbouwwaarde onderneming

De herbouwwaarde kan worden gezien als de waarde die een koper moet investeren in het opbouwen van een nieuwe webshop of website als overname geen optie zou zijn. De waarde van de techniek zelf is vaak gering omdat het opbouwen van een webshop steeds makkelijker wordt door middel van software zoals o.a. Lightspeed en Shopify. Maar de opgebouwde SEO-posities, het linkprofiel, de historie en de aanwezige nieuwsbriefbestanden kunnen wel degelijk een waarde vertegenwoordigen. Aan de andere kant wordt de herbouwwaarde flink gedrukt doordat de keuzevrijheid van de koper gelimiteerd is: de koper kan de onderneming niet geheel naar eigen wens inrichten. Veel keuzes zijn al gemaakt door de verkoper en de koper moet investeren in aanpassingen en updates of de genomen keuzes voor lief nemen.

In de praktijk zien we dat de herbouwwaarde een behulpzaam concept is om aan een koper duidelijk te maken, dat het goedkoper is om een draaide webshop over te nemen dan deze zelf op te bouwen. Maar dat deze niet wordt betaald voor een webwinkel die geen winst maakt (en dus niet heeft bewezen dat de gemaakte kosten/investeringen de moeite waard waren).

Met de kennis dat winstgevende online ondernemingen al worden verkocht voor een x aantal keer de nettowinst, is duidelijk dat verlieslatende online ondernemingen voor een fractie van de herbouwwaarde worden overgenomen. Desalniettemin kan een uitwerking van de herbouwwaarde en waarde verhogende factoren de verkoop ondersteunen.

Waarde verhogende factoren

Onderdeel van de liquidatiewaarde en de herbouwwaarde zijn o.a.: content, organische klanten, database en leverancierscontacten. Belangrijk om te onthouden is dat de waarde van deze factoren vooral afhangt van de waarde perceptie van de koper. Waar de ene koper blij is met nieuwe unieke content waardeert een ander een grote database met contactgegevens. De vraag hierbij is vooral waar de koper in kwestie synergievoordelen denkt te kunnen behalen.

Content

Unieke of SEO geoptimaliseerde content kan waarde verhogend zijn. Ondanks dat de unieke content geen netto winst heeft kunnen genereren door het aantrekken van organische (gratis) webshopbezoekers, kan de content bruikbaar zijn voor bijvoorbeeld een koper in dezelfde branche. Het zal dus per koper verschillen of de content als waardevol wordt gezien.

Organische bezoekers

Een hoog aantal organische bezoekers is een indicatie dat de content en SEO optimalisatie zijn vruchten afwerpt. Een goed teken voor de koper. De koper kan dan meteen aan de slag met het verbeteren van de omzet en winst door zich te focussen op conversie van bezoeker naar klant.

Database

De database van een webshop kan voor de juiste koper veel waard zijn. Als de webshop een database heeft opgebouwd in een specifieke niche, en dit de niche is die de koper wil bereiken, is dit waardevol. Belangrijk hierbij is hoe volledig de database is en of dezelfde klanten niet ook gemakkelijk via andere wegen zijn te identificeren.

Leverancierscontacten

In enkele gevallen zijn er mooie prijsafspraken gemaakt met leveranciers. Wanneer deze afspraken vast staan en overgedragen kunnen worden naar een volgende eigenaar kan dit de waarde van de webshop verhogen.

Historie

Webshops die al jaren online actief zijn worden beter gewaardeerd door o.a. Google dan beginnende webshops. Ondanks een absente winst kan de webshop wel bekendheid en naam hebben gemaakt. Deze “online presence” kan als een kleine springplank fungeren voor de koper omdat de webshop waarschijnlijk sneller kan klimmen in zoekresultaten dan een nieuwe webshop.

Weten wat uw webshop waard is?

Waardering 

Inzichten in liquidatiewaarde, herbouwwaarde en andere waarde factoren kunnen als handvatten fungeren voor het opmaken van een verkoopprijs. Misschien nog wel belangrijker zijn deze inzichten voor kopers om zo ook de nodige handvatten te verkrijgen in uw waarde perceptie. Daarbij is het belangrijk om marktonderzoek te doen en uzelf af te vragen wat de urgentie tot verkoop is.

Wij raden aan marktonderzoek te doen naar vergelijkbare webshops zodat het duidelijk wordt waar uw onderneming in uitblinkt (of juist niet). Vaak voelt u dan snel genoeg aan hoe de waarde van de webshop ligt vergeleken concullega’s in de markt. Ook is onderzoek in de overnamemarkt een goede start om te kijken voor welke prijs vergelijkbare ondernemingen worden aangeboden. Door bijvoorbeeld onze aanbod pagina te bekijken ziet u al snel een verband tussen onderneming grootte, (absente) nettowinst en vraagprijs. Tot slot is het aan te raden om voor uzelf de urgentie tot verkoop duidelijk te hebben. Wanneer u graag de onderneming in de komende maanden zou willen verkopen kan het verstandig zijn de vraagprijs niet te hoog in te steken om eventuele geïnteresseerde kopers mis te lopen.