40% Nederlanders heeft ervaring met AI, zorgen over arbeidsmarkt


De resultaten van een recent onderzoek van ING Research wijzen uit dat meer dan 40% van de Nederlanders recente ervaring heeft met het gebruik van generatieve AI. Hoewel de ervaringen overwegend positief zijn, is er zorg over de impact van AI op de arbeidsmarkt. 38% van de consumenten gelooft dat er netto banen verloren zullen gaan door AI. Desondanks maakt vrijwel niemand zich zorgen over het volledig verdwijnen van hun eigen baan.

De cijfers uit de meest recente ING International Survey laten zien hoe ver AI reeds is geïntegreerd in onze samenleving – zowel op de werkvloer als in ons privéleven. Maar liefst vier op de tien Nederlanders (40%) hebben generatieve AI in hun privéleven gebruikt, en hetzelfde aantal op de werkvloer. Onder jongeren (18-24 jaar) ligt dit aantal zelfs nog hoger.

Consumenten zijn in het algemeen tevreden over hun ervaringen met generatieve AI. Vergelijkbare aantallen noemen het 'handig' voor privégebruik (20%) en professioneel gebruik (38%) en geven aan dat het hen tijd bespaart. Daartegenover staat een kleine groep die zegt dat het hen uiteindelijk tijd kost.

Wat betreft de impact van AI op de arbeidsmarkt, verwacht de meerderheid van de consumenten significante veranderingen: 54% voorziet binnen de komende 5 jaar een grote invloed van AI op hun dagelijks leven. Ondanks deze voorspellingen, geloven de meeste werkende mensen dat hun eigen baan veilig is.

Het is duidelijk dat AI een aanzienlijke impact zal hebben op de arbeidsmarkt. Niet allen laagopgeleide werknemers en routinematige taken zullen worden beïnvloed, maar ook hoger geschoolde werknemers en een breed scala aan banen. Het IMF schat dat ongeveer 60% van de banen in de eurozone zal worden blootgesteld aan AI.

Desalniettemin gelooft ING Research niet dat er een massaal verlies aan banen zal optreden. De voortschrijdende opmars van AI zal tijd vergen, en de impact zal geleidelijk voelbaar worden, wat de arbeidsmarkt tijd geeft om zich aan te passen. Tegelijkertijd zal AI ook banen creëren, zowel direct in de AI-industrie als door het ontstaan van nieuwe, nog niet bestaande functies, en in bepaalde dienstensectoren als gevolg van welvaartsgroei.
bron | 11-04-2024