Impact van groeiende webwinkelmarkt op overnamemarkt in Nederland


 

De groei van het aantal webwinkels in Nederland heeft een grote impact op de overnamemarkt. Steeds meer bedrijven zien de potentie van online verkoop en willen hierop inspelen door bestaande webwinkels over te nemen of zelf een webwinkel op te zetten. Dit zorgt voor een toename van het aantal overnames in de e-commerce sector.

De overnamemarkt in de e-commerce sector is de afgelopen jaren al sterk gegroeid. Steeds meer bedrijven willen hun online aanwezigheid vergroten en zien de overname van een bestaande webwinkel als een snelle en effectieve manier om dit te bereiken. Door de groei van het aantal webwinkels zal deze trend zich naar verwachting voortzetten.

Vooral de webwinkels die zich richten op fashion en non-foodartikelen zijn populair onder overnamekandidaten. Dit komt doordat deze sectoren relatief makkelijk online te verkopen zijn en er veel vraag naar is bij consumenten. Bedrijven die zich willen richten op deze markten kunnen door middel van een overname snel een positie opbouwen en profiteren van de groeiende vraag.

Jaartal      Aantal webwinkels
2007 7.380
2008 9.895
2009 12.135
2010 15.160
2011 18.695
2012 20.500
2013 24.495
2014 27.530
2015 31.255
2016 33.710
2017 36.715
2018 39.070
2019 46.430
2020                      57.705
2021                      77.895
2022* 82.175
2023 Q1* 82.795
2023 Q2* 85.245


Een andere trend die we zien in de overnamemarkt is de toenemende interesse van buitenlandse partijen. Nederlandse webwinkels zijn populair onder buitenlandse investeerders en bedrijven die hun aanwezigheid in Europa willen vergroten. Dit kan leiden tot hogere overnameprijzen en meer concurrentie voor Nederlandse partijen die ook geïnteresseerd zijn in een overname.

De groei van het aantal webwinkels heeft dus een grote impact op de overnamemarkt. Bedrijven die zich willen richten op de e-commerce sector zullen steeds vaker overwegen om een bestaande webwinkel over te nemen in plaats van zelf een webwinkel op te zetten. Dit kan leiden tot meer overnames en hogere overnameprijzen. Ook buitenlandse partijen zullen steeds vaker interesse tonen in Nederlandse webwinkels, wat kan leiden tot meer concurrentie in de overnamemarkt.

 

bron | 05-05-2023