Alle profielen van bedrijven die via WebshopOvername.nl te koop zijn gezet, zijn door ons met de hand gecontroleerd en aangemaakt. Dit betekent dat wij samen met de verkoper de gedeelde gegevens samen nalopen en daarbij altijd een sanity check uitvoeren. Wij zien de data van veel webwinkels en zijn over het algemeen goed in staat om afwijkingen snel op te merken en deze aan de verkoper voor te leggen.

De vraagprijs

Een van de elementen waarover met verkopers overleg plaatsvindt is de vraagprijs. Het is voor ons belangrijk dat deze realistisch is en in lijn met de transacties die wij langs zien komen. Dat wil niet zeggen dat op iedere webwinkel automatisch dezelfde multiple wordt toegepast: iedere aanmelding wordt apart bekeken en elke webwinkel is uniek. 

Dit gezegd hebbende, vraagprijzen worden niet door ons bepaald. De verkoper bepaalt zelf zijn of haar eigen vraagprijs. Wij assisteren hier alleen in. Indien wij echt andere gedachten hebben over de waarde van een webwinkel dan de verkoper, dan zullen wij het betreffende profiel niet plaatsen op ons platform. 

Met andere woorden: de vraagprijzen van de webshopprofielen op onze aanbodpagina zijn in lijn met ons beeld van de marktwaarde.

De verificatie

De webwinkels van een grotere omvang vragen ons regelmatig om het volledige verkoopproces te begeleiden. In dat geval hebben wij alle jaarcijfers gezien, hebben we de ondernemer meerdere keren ontmoet en is er door ons een uitgebreid verkoopmemorandum opgesteld (deze vindt u in uw WebshopOvername account nadat u via ons platform contact heeft gelegd. Dit betekent niet dat er al een boekenonderzoek voor u is uitgevoerd, maar het houdt wel in dat wij grondig door de cijfers heen zijn gegaan.

Verkopers hebben ook de mogelijkheid om zelf hun verkoop via ons platform te beheren. Ook in dat geval worden de cijfers door ons bekeken en samen doorgenomen, maar we gaan er dan wel vanuit dat de verkoper de juiste gegevens heeft aangeleverd en onze verificatie is dan dus gebaseerd op de aangeleverde gegevens. In de praktijk zien wij dat verkopers hier zorgvuldig mee omgaan en dat de gegevens over het algemeen accuraat zijn.

In twee gevallen willen er wel eens afwijkingen ontstaan: sommige profielen staan lang te koop en in de tussentijd kunnen er wijzigingen zijn ontstaan die door de verkoper niet in het profiel zijn verwerkt. Reageert u op een ouder (>6 mnd) profiel? Vraag de verkoper dan altijd even of de gegevens nog up to date zijn. In het tweede geval is er onduidelijkheid over de definitie van 'netto winst'. Niet iedere ondernemer hanteert hier dezelfde definitie en dat is ook niet zo gek: zo vermeldt het jaarverslag van een eenmanszaak een netto winst, maar deze winst is tevens het salaris van de ondernemer en dus geen echte schone winst: de uren die de ondernemer moet maken om de resultaten te behalen, zijn immers kosten om mee te nemen als er een bedrijfswaarde wordt bepaald. Een goede eerste vraag aan een verkoper is dan ook of de vermelde netto winst echt schoon is en dus ook gecorrigeerd voor de uren die de ondernemer zelf in de webwinkel steekt.

Disclaimer

WebshopOvername.nl is zo zorgvuldig mogelijk met het plaatsen van webshopprofielen en de data en vraagprijzen worden zo goed mogelijk bekeken en geverifieerd. Wij zijn echter wel afhankelijk van de door verkopers aangeleverde gegevens. WebshopOvername.nl voert geen (vendor) due diligence uit op geplaatste webshopprofielen en als koper bent u ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de controle van alle cijfers en gegevens van eventuele overnameprooien. Mocht u hier ondersteuning bij kunnen gebruiken, dan kunt u onze scans bekijken of contact met ons opnemen voor een offerte op maat.