Voor de waardering van een webshop bestaan verschillende waarderingsmethoden. In de kennisbank vindt u onder meer de ‘intrinsieke waarde’, de ‘verbeterde rentabiliteit’ en de ‘discounted cash flow’. Op deze pagina lichten we u de 4e veel gebruikte methode toe: De Adjusted Present Value.  

Discounted cash flow & Adjusted present value

Een probleem van de Discounted Cash Flow is dat deze methode geen rekening houdt met de veranderende financieringstructuur. De DCF methode maakt toekomstige vrije kasstromen contant tegen een constante gemiddelde aan kosten voor het totale vermogen van een webwinkel. In de praktijk is de vermogensstructuur bij de meeste MKB-ondernemingen echter variabel. Leningen worden afgesloten en afgelost en hierbij fluctueert het vreemd vermogen bij MKB bedrijven relatief sterk ten opzichte van grotere bedrijven. Hierdoor wijzigt de verhouding eigen/vreemd vermogen en daarmee de gemiddelde kosten voor het totale vermogen.

De Adjusted Present Value (APV) kunt u zien als een uitbreiding op de Discounted Cash Flow, met als verschil dat de APV wel rekening houdt met de wisselende verhoudingen tussen vreemd en eigen vermogen.

Weten wat uw webshop waard is?

Adjusted present value

De berekening van de webshopwaarde, volgens de APV, bestaat uit twee onderdelen. Net als bij de DCF wordt de waarde van de operationele activiteiten berekend. Daarna (en hier zit het verschil met de DCF) wordt de waarde van het belastingvoordeel, verbonden aan de financiering met rentedragende schulden, berekend. Dit is de zogenaamde 'taxshield'. 

Taxshield

Bij de waardering van de activiteiten wordt bij de Adjusted Present Value uitgegaan van een 100% eigen vermogen financiering (dus geen vreemd vermogen). De kasstromen worden op dezelfde wijze verkregen als bij de DCF methode en vervolgens verdisconteerd tegen de kosten van het eigen vermogen 'unlevered'. De waardering van de taxshield bestaat vooral uit het belastingvoordeel op rentebetalingen. Rente is namelijk fiscaal aftrekbaar en door de aftrekbaarheid van de rente wordt de waarde van de onderneming verhoogd.

Afhankelijk van het risicoprofiel van de webshop wordt een disconteringsvoet voor de taxshield bepaald. Die zit doorgaans tussen de kosten van vreemd vermogen en de kosten van 100% eigen vermogen in.

Voordelen van de Adjusted Present Value

Met het gebruik van de APV is beter inzicht te verkrijgen waar de waarde van de onderneming vandaan komt. Bovendien kan de APV duidelijk inzichtelijk maken wat de effecten zijn van belastingvoordelen van het meefinancieren met vreemd vermogen. Met andere woorden, de effecten van een veranderende financieringsstructuur worden beter meegenomen.

Bestel hier een uitgebreid rapport met de waardebepaling van uw webwinkel.