De meeste online ondernemers maken tegenwoordig naast hun webwinkel gebruik van aanvullende verkoopkanalen. Dit gaat meestal om verkoopaccounts op de marktplaatsen van partijen als eBay, Bol.com en Amazon. Het belang van deze kanalen lijkt toe te nemen en de verkoopaccounts op deze platformen worden al gezien als echte 'shop in shops'. Met de toename van het belang van deze accounts, is ook de verhandelbaarheid ervan een relevant onderwerp geworden. In dit artikel geven we enkele tips voor de overname van een Amazon FBA account.

Wat is een Amazon FBA ('fulfilment by Amazon') verkoopaccount?

Net zoals Bol.com, is Amazon gestart als online boekenverkoper. Al in 1995 startte Amazon haar activiteiten en sinds 1997 is Amazon genoteerd aan de NASDAQ. Sinds die tijd is Amazon uitgegroeid tot een enorme e-commerce onderneming met een vrijwel wereldwijde dekking, die in de Westerse wereld haar gelijke niet kent. Tot op heden heeft Amazon zich vrijwel niet op Nederland en België gericht, alhoewel er sinds 2014 wel een half-vertaalde versie van het platform beschikbaar is op Amazon.nl met vooral boeken. De gedachte lijkt te zijn dat wij onze weg ook wel weten te vinden naar het Duitse Amazon.de en het Engelse Amazon.co.uk.

Het zal duidelijk zijn, Amazon heeft een enorm netwerk en als webshophouder kan je hier tegenwoordig gebruik van maken. Amazon stelt haar platform, en daarmee het bereik, namelijk open voor derden via zogenaamde verkopersaccounts. Deze accounts kunt u zien als  een shop in shop, zoals de Bijenkorf dat bijvoorbeeld ook doet met diverse merken. Als webshophouder kan dit een interessante manier zijn om bijvoorbeeld de eerste stappen naar het buitenland te nemen.

Deze verkoopaccounts hebben vooral in de ons omringende landen een enorme vlucht genomen, waarmee ze voor veel webwinkeliers een belangrijk verkoopkanaal zijn geworden. Amazon biedt naast de reguliere verkoopaccounts ook een full service variant aan, waarbij ze niet alleen het netwerk openstellen en orders aan derde verkopers doorgeven, maar bovendien de logistiek en klantenservice overnemen. Verkopers gebruiken Amazon dan niet alleen als verkoopkanaal, maar leggen hun voorraad ook in de magazijnen van Amazon neer en laten de orderafhandeling door ze afhandelen. Dit wordt 'fulfilment by Amazon' (ook wel 'FBA') genoemd. Als verkoper focust u dan enkel nog op de productselectie en de tijdige leveringen van de producten in de magazijnen van Amazon en op de marketing & sales, Amazon doet de rest. Het zal niet verrassen dat deze manier van werken een enorme vlucht heeft genomen. Het is zelfs zo populair dat er meerdere investeerders actief zijn om FBA accounts op te kopen en te bundelen.

Ter verduidelijking van de spelling: In Europa hebben wij het over 'fulfilment by Amazon'. In Amerika hebben ze het over 'fulfillment by Amazon' (dubbel 'l'). Dit is geen typefout: Amerikanen schrijven fulfillment op een andere wijze dan de rest van de Engelstalige wereld. In Nederland zijn wij ook gewend aan de versie met enkele 'l'.

Kan ik een Amazon FBA account verkopen?

Op WebshopOvername.nl vindt u vooral over te nemen webwinkels en websites. Maar met de toename van het gebruik van het gebruik van verkoopaccounts, bieden wij verkopers van Amazon FBA accounts ook de mogelijkheid om ze aan te bieden op ons platform: de doelgroep voor deze accounts overlapt namelijk voor een deel met ons kopersbestand en ze vormen net als de Bol.com verkoopaccounts een interessante aanvulling op de reguliere webshops. Bekijk het actuele aanbod aan Bol.com verkoopaccounts en Amazon FBA accounts op ons platform.

In de Amazon FBA verkoopaccounts is internationaal intussen een bloeiende handel ontstaan maar verdiep je voor een aankoop of een verkoop nog wel even goed in de overdraagbaarheid.

Amazon FBA verkoopaccount overdragen

De koper en de verkoper van een verkoopaccount kunnen zonder tussenkomst van Amazon de overdracht regelen. De verkoper draagt de login van het account over aan de koper, waarna deze alle gegevens zelf kan aanpassen (let op dat het bankrekeningnummer ook wordt gewijzigd!). Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat  de koper om een TAX-ID zal worden gevraagd. Deze moet dus aanwezig zijn. Zeker wanneer u in diverse Europese landen en wellicht zelfs in Amerika uw producten gaat aanbieden. Let wel: we horen geluiden dat Amazon niet altijd meewerkt aan de overdracht. Stel een overnameovereenkomst dus altijd op onder voorbehoud van een succesvolle overdracht.

Een bijkomend voordeel bij de verkoop van een Amazon FBA account is dat er geen noodzaak is om de voorraad te verhuizen: die ligt immers al in het magazijn van Amazon. Alleen de eigenaar is gewisseld met de Fulfilment by Amazon accountoverdracht.

Een tweede aandachtspunt zijn de betaaltermijnen. Amazon betaalt verkopers een paar weken na plaatsing van een bestelling door een consument. In de periode voor de overdracht, kan het dus zijn dat de verkoper van het FBA-account al de bestelling heeft uitgeleverd, waarvoor de koper van het FBA-account de betaling van Amazon ontvangt. Dit kan eenvoudig worden verrekend, maar is iets om in de gaten te houden bij de overdracht.

Weten wat uw verkoopaccount waard is?

Waar let ik op bij de overname van een Fulfilment by Amazon FBA account?

De overname van een Amazon FBA account is in de basis een bedrijfsovername zoals andere, maar zoals in iedere branche en bij ieder type bedrijf specifieke eigenaardigheden zijn om op te letten is dit bij Fulfilment van Amazon accounts uiteraard ook het geval. Hieronder geven we in een tiental stappen de belangrijkste tips die we hebben voor de overname van een Amazon FBA account: 

(de meeste Amazon FBA accounts worden middels een activatransactie overgedragen en daar gaan de tips vanuit)

 1. De cijfers vormen de basis. In het Amazon FBA account vindt u een resultatenrekening op basis van de ingevoerde gegevens door de verkoper en de behaalde omzetten op het platform. Hieruit vallen de advertentie- en logistieke kosten te herleiden (dit zijn de kosten die aan Amazon worden afgedragen en die liggen veelal in de range van 20-35%). Mits de verkoper de inkoopprijzen heeft ingevoerd, krijgt u met het resultatenoverzicht van Amazon een eerste indruk van de performance. Kijk hier niet alleen naar het resultaat (de zogenaamde 'Amazon winst' wat vaak de uitgangspositie is voor de waardebepaling door de verkoper, maar wat feitelijk dichter bij een brutomarge zit dan een nettowinst: kosten als ondernemersloon, kantoorkosten, personeelslasten en overige operationele lasten zijn hier immers nog niet mee verrekend), maar kijk vooral ook naar de trends en ontwikkelingen: neemt de bruto marge toe of af, nemen de marketingkosten toe of af. De historische ontwikkelingen vormen deels de basis voor een prognose van de toekomstige winsten en daar neemt u een Amazon FBA account voor over.  
  Naast de resultaten in het Amazon account wilt u ook de reguliere boekhouding zien: niet alleen voor cross checks met de gegevens in het Amazon account, maar zeker ook om een idee te krijgen van de overige kosten die worden gemaakt. Een tip die wij zelf ook recent ontvingen is om in de reguliere boekhouding ook te speuren naar kleine (Paypal) betalingen die kunnen duiden op gekochte reviews: Amazon treedt hier streng tegen op en het is iets om in een due diligence scherp op te zijn.
 2. Verdiep uzelf in de feestructuur van het 'Fulfilment by Amazon' model: Amazon rekent kosten voor de vermelding op de website gebaseerd op de omzet die u boekt. Dat loopt van 8% tot 20%. Daarnaast rekent Amazon kosten voor het fulfilment deel (magazijn, verzending, klantenservice). De totale kosten kunnen afhankelijk van de productcategorie oplopen tot 35%. Dat lijkt fors maar bedenk wel dat u als verkoper enkel nog verantwoordelijk bent voor marketing en sales en de toevoer van de producten naar de magazijnen van Amazon. De rest wordt geregeld. Desalniettemin is het belangrijk om de fee structuur te begrijpen en wanneer het account van een derde wordt beoordeeld: de resultatenrekening in Amazon bevat alleen de omzet en de directe kosten aan Amazon. Overige kosten zitten hier nog niet in, dus wees voorzichtig met een multiplier op de 'Amazon-winst'.
 3. Amazon bewaart net als Bol.com niet alle data. En dat is een potentiëel probleem want als potentiële koper wilt u zover mogelijk kunnen terugkijken om de overname optie te kunnen beoordelen. Zo bewaart Amazon de advertentie data maar 3 maanden. Maar verkopers zullen in de meeste gevallen zelf wel maandelijks een download hebben gemaakt van de advertentie data; die vraagt u dus op om een goede historische analyse te kunnen maken. Let daarbij vooral op trends: nemen de relatieve kosten ten opzichte van de omzet toe of af? Amazon biedt de optie voor handmatige advertentie campagnes, maar ook geautomatiseerde advertentie campagnes. Analyseer ze grondig aan de hand van de belangrijkste keywords om toekomstige kansen te spotten. Bedenk ook dat u met een Amazon FBA account afhankelijk bent van Amazon: als de advertentiekosten stijgen, heeft u weinig andere keus dan meer betalen om dezelfde posities te behouden. Hier schuilt ons inziens ook een van de problemen aan de verkoopaccounts op marktplaatsen. Voor Amazon zijn de advertentiekosten die verkopers afdragen inmiddels meer dan de helft van de totale inkomsten voor het platform, en reken er maar op dat deze bron van inkomsten zal worden uitgebouwd.
 4.  Verkopers hebben de optie om aanvullende promotiemogelijkheden te gebruiken. Let hier goed op! Verkopers kunnen tijdelijk producten hebben weggegeven of tegen flinke kortingen met als doel het verkrijgen van betere posities op Amazon. Deze orders worden ook gezien als reguliere omzet en kunnen de posities verbeteren. Het is echter ook verliesgevende omzet die bovendien verdampt zodra de promoties zijn afgelopen. Of de verkoper hier gebruik van heeft gemaakt vindt u in het Amazon FBA account onder de rapporten in de fulfilment sectie.
 5. Naast de marketing en sales is de aanvoer van uw producten naar de magazijnen van Amazon erg belangrijk: geen (tijdige) levering betekent geen omzet en bovendien zal het Amazon systeem uw strafpunten toekennen voor het tijdig niet kunnen leveren. Datzelfde geldt voor producten die veel terugkomen en/of veel garantieproblemen geven. Kortom: de leveranciers van het een Amazon FBA account zijn belangrijk! Informeer hier dus uitvoerig naar: onderzoek de leveranciersovereenkomsten (dus diligence) en vraag of de prijsafspraken en overige afspraken overdraagbaar zijn, Idealiter legt u voor de definitieve overdracht contact met de leveranciers en vraagt u om een bevestiging dat de huidige afspraken worden gehandhaafd na de overname. Zoek ook uit wat de levertijden zijn ( u wilt geen 'nee' moeten verkopen aan Amazon klanten) en wat eventuele onvoorziene kosten zouden kunnen zijn. Indien de leveranciers buiten Europa zijn gevestigd bent u als importeur verantwoordelijk voor alle lokale registraties (waaronder de EN nummering) en alle kwaliteitsaspecten van de producten. Onderzoek hoe kwaliteit wordt geborgd bij de leverancier en hoe problemen worden opgelost. 
  Mogelijk zijn de producten white label of is er sprake van exclusieve import: onderzoek of deze afspraken en rechten (denk ook aan intellectueel eigendom) goed zijn vastgelegd. Die exclusiviteit kan regionaal zijn (wel lastig bij het internationale Amazon), per product categorie of per verkoopkanaal (u bent de enige partij die op een specifiek platform verkoopt).
  Lees uzelf verder goed in over de exacte kosten die bij import worden geheven en het type levering dat met de leverancier is afgesproken. Communicatie is vaak essentieel dus zoek ook uit wat de reguliere kanalen zijn: email, Whatsapp, Wechat bijv.
 6. Onderzoek wie de concurrenten zijn van het over te nemen Amazon FBA account: wat is hun pricing strategie? Over het algemeen kunt u aannemen dat Amazon de aanbieder met de laagste prijs de beste positie geeft. Veel aanbieders van hetzelfde artikel betekent meestal de start van een race naar de bodem en daar wilt u geen speler in zijn. Bij de top-listings kunt u ook onderzoeken of Amazon zelf niet ook de producten aanbiedt die het over te nemen account in het assortiment heeft: ga niet met Amazon in concurrentie.
 7. Neemt u een FBA account over met eigen producten? Zorg dan dat u de van toepassing zijnde merk en/of gerelateerde rechten ook ontvangt of er een licentie op krijgt van de verkoper. Deze rechten kunnen op langere termijn een sterk wapen vormen om uw marge mee te bewaken. 
 8. Onderzoek of er social media accounts zijn geregistreerd op naam van het account/merk en zorg dat de overdracht hiervan in de overnameovereenkomst wordt opgenomen. Ook andere kanalen om bestaande kopers te bereiken (denk aan nieuwsbriefbestanden) zijn van waarde en een onderzoek waard.
 9. Vraag de verkoper altijd om een non-concurrentie clausule te tekenen. Dit is een gebruikelijk onderdeel van een overnameovereenkomst en voorkomt dat u na de overname in concurrentie bent met de vorige eigenaar van uw nieuwe business.
 10. En misschien wel de belangrijkste: verricht een grondig onderzoek naar de status van het over te nemen Amazon FBA account. Na de overname bent u afhankelijk van Amazon, dus mocht de verkoper zijn zaken niet voor elkaar hebben gehad (merkrecht claims, slechte levertijden, lage beoordelingen), dan kan de website besluiten om het account te sluiten. Het is dan ook essentieel om vast te stellen dat het account kerngezond is!

Koop of verkoop Fulfilment by Amazon FBA accounts via WebshopOvername.nl

WebshopOvername heeft haar focus liggen op het verkopen en kopen van webshops, maar ook de overname van FBA-accounts wordt op het platform ondersteund. Als koper vindt u de accounts tussen het reguliere aanbod op ons platform. Als verkoper kunt u zich op de reguliere wijze aanmelden op het platform. Bij uw inschrijving kan de URL naar het FBA-account worden opgenomen als referentie.

Terug naar de kennisbank startpagina of ga naar alle webshops te koop.