In retail en e-commerce is de voorraadwaarde vaak de belangrijkste activa met het zwaarste belang op de balans van de (web)winkel. Het is voor ondernemers in deze sector dan ook van groot belang dat ze zo efficient mogelijk omgaan met deze activa. Een manier om hier scherp naar te kijken is de toepassing van de "Days Inventory Outstanding" metric. In dit artikel zullen we deze nader toelichten. 

Wat is Days Inventory Outstanding (DIO)

De Days Inventory Outstanding (ook wel 'DIO') is een metric die duidelijk maakt wat het gemiddelde aantal dagen is dat een bedrijf zijn voorraad aanhoudt voordat deze wordt verkocht. De berekening van de openstaande voorraaddagen laat zien hoe snel een bedrijf voorraad in contanten kan omzetten. Het is een liquiditeitsmaatstaf en ook een indicator voor de operationele en financiële efficiëntie van een bedrijf. Het aantal dagen dat de voorraad uitstaat, wordt ook wel 'dagen in voorraad' of 'de voorraadperiode' genoemd.

Hoe wordt Days Inventory Outstanding berekend?

De formule waarmee de DIO wordt vastgesteld is relatief simpel: deel de gemiddelde voorraadwaarde door de inkoopwaarde van de omzet en vermenigvuldig deze met de periode die wordt onderzocht (meestal 365 dagen). De gemiddelde voorraadwaarde wordt vastgesteld door de waarde aan het begin van de onderzochte periode op te tellen bij de waarde aan het eind van deze periode en het totaal vervolgens door 2 te delen. In formulevorm ziet de berekening er als volgt uit:

Toepassingen voor een webwinkel

Veel ondernemers gebruiken de Days Inventory Outstanding om hun assortiment te verfijnen. Stel u voert 5 verschillende productcategorien, of een reeks verschillende merken: het is dan mogelijk om de DIO per productcategorie, per merk of zelf op productniveau te bepalen en zo uw assortiment te optimaliseren qua cash conversie (dus met andere woorden hoe efficient u omgaat met het kapitaal van uw onderneming dat 'vastzit' in de voorraad). 

Hoe lees ik de uitkomst van de DIO metric?

De beste manier om de uitkomsten van een Days Inventory Outstanding analyse te interpreteren, is aan de hand van de gegevens van vergelijkbare bedrijven. In uw geval dus van andere e-commerce ondernemers. Is uw DIO hoger of juist lager, en wat zegt dat?

Een laag aantal dagen geeft aan dat een bedrijf zijn voorraad sneller in verkopen kan omzetten. Een e-commerce onderneming met een lage DIO is dus een efficiënt bedrijf in termen van voorraadbeheer en verkoopprestaties. Een hoog aantal dagen geeft aan dat een bedrijf zijn voorraad niet snel in verkopen kan omzetten. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn: slechte verkoopprestaties of aankoop van te veel voorraad. Te veel inactieve voorraad is negatief voor een bedrijf, omdat de voorraad uiteindelijk verouderd en (afhankelijk van de branche) zelfs onverkoopbaar kan worden. Bovendien heeft het aanhouden van overtollige voorraden heeft ook een negatieve invloed op de cashflow en daarmee op de bedrijfswaarde.

Belangrijkste feiten van de DIO

  • Days Inventory Outstanding is een maatstaf voor de effectiviteit van voorraadbeheer en wordt gebruikt om te bepalen hoe lang de voorraad van het bedrijf normaal gesproken meegaat: hoe lang het duurt om bestaande voorraad om te zetten in cash.
  • Days Inventory Outstanding toont de liquiditeit van de voorraad aan. Een korte DIO betekent dat voorraad sneller in contanten wordt omgezet, terwijl een hoge DIO een slechte voorraadliquiditeit laat zien.
  • Days Inventory Outstanding mag nooit tussen verschillende branches worden vergeleken, omdat deze per branche sterk kan variëren (vergelijk de groenteboer met de juwelier).
  • Een lagere Days Inventory Outstanding is over het algemeen gunstiger dan een hoge DIO.

Dropshipping & DIO

Bij dropshipping ligt de voorraad bij de leverancier en heeft de webwinkelier geen eigen voorraadwaarde op de balans staan. Ondanks de nadelen die dropshipping weer met zich mee brengen, zou men kunnen zeggen dat dropshipping wel de misschien optimale DIO metric met zich meebrengt :-)