De intrinsieke waarde van een webwinkel is het verschil tussen de totale actuele waarde van de activa en de marktwaarde van het vreemd vermogen (leningen). De intrinsieke waarde is daarom het eigen vermogen van de onderneming en is dan ook vrij simpel vast te stellen. De intrinsieke waarde wordt ook wel aangeduid als het 'zichtbare eigen vermogen'.


De intrinsieke waarde is voornamelijk een afspiegeling van de financiële historie in de balans van een onderneming: denk aan de winsten,  dividenduitkeringen, investeringen en bedrijfsfinancieringen. De intrinsieke waarde van de onderneming wordt hiermee uitsluitend gebaseerd op de vermogenspositie. Een eventuele meerwaarde voor de winstgevendheid wordt niet aan de waarde van het bedrijg toegekend. Deze methodiek heeft daarom een beperkte betekenis bij bedrijfswaardering.

Boekhoudkundige waarde van uw webshop

De bepaling van de intrinsieke waarde gaat uit van de boekhoudkundige waarde van uw webwinkel. Deze waarde staat vermeld op de boekhoudkundige balans in uw jaarrekening onder het eigen vermogen: gestort kapitaal, reserves, ect.  Deze boekhoudkundige waarde is vooral een resultaat van een administratief proces. 

Weten wat uw webshop waard is?

Nadelen intrinsieke waarde

De waardering op basis van de intrinsieke waarde heeft als groot nadeel dat het enkel uitgaat van de balans. De balans alleen geeft een onvolledig beeld van de werkelijke activa dat de online onderneming heeft opgebouwd zoals kennis, contracten e.d. Daarnaast is een balans een momentopname. 

Waarde in economisch verkeer

De waarde van balansposten wijken vrijwel altijd af van de feitelijke marktwaarde: 'de waarde in het economisch verkeer'. De intrinsieke waarde weegt indirect dan ook in het resultaat mee: de stille reserves, de courantheid van voorraden en dergelijke.

Winstpotentie van de webshop

De toepasbaarheid van de intrinsieke waarde is in de praktijk van webshopwaarderingen beperkt. Het is vooral de uitkomst van een boekhoudkundige werkwijze. En bovendien is intrinsieke waarde alleen een resultaat van de historie van de onderneming, terwijl kopers liever vooruit kijken: Een koper van een bedrijf heeft vaak meer interesse in de toekomstige waarde (van hem) dan de historische waarde (van de verkoper) van de onderneming.

Bedrijfseconomisch koopt hij namelijk de toekomstige vrije kasstromen (free cash flows) die te verwachten zijn als 'beloning' voor zijn investering: De koop van de webshop. Hij koopt als het ware de bedrijfseconomische voordelen van deze business. Dus voor een betere onderbouwing van de waarde van een bedrijf zullen ook andere methoden voor bedrijfswaardering moeten worden toegepast. 

Bestel hier een uitgebreid rapport met de waardebepaling van uw webwinkel.