Op het moment dat u een webshop wilt verkopen en een prijs bepaalt die de waarde van deze shop op een juiste manier reflecteert, dan is uw startpunt in de meeste gevallen het netto resultaat van de webwinkel. In een aantal gevallen is het mogelijk en soms zelfs noodzakelijk om correcties aan te brengen op deze resultaten, voordat u ze hanteert als basis voor een waardering.

Wat is normaliseren?

Normaliseren is het corrigeren van het effect van kosten en opbrengsten die geen deel hebben uitgemaakt van de feitelijke bedrijfsvoering op de nettowinst.

Wanneer worden resultaten genormaliseerd?

Ondernemingen nemen investeringen soms als kosten, terwijl ze die hadden kunnen activeren en over meerdere jaren afschrijven. Dat lijkt in het betreffende boekjaar wellicht een manier om de winst (lees: belasting) te drukken, maar geeft een vertekend beeld van de nettowinst in dat jaar.

Door deze investering alsnog over meerdere jaren te spreiden, verbetert de nettomarge van dat jaar en daarmee de basis voor een waardebepaling.

Wat we ook nogal eens tegenkomen zijn niet relevante kosten: denk aan het mobiele abonnement van een familielid, wat op rekening van de zaak staat. Of een auto die feitelijk niet nodig is voor de bedrijfsvoering.

Een vergelijkbare redenering gaat op voor eenmalige lasten (denk aan een rechtszaak). Deze kosten hebben eenmalig het resultaat gedrukt, maar zullen volgend jaar niet terugkeren. Hier zou men voor kunnen normaliseren en dit heeft een positief effect.

Advies nodig bij het normaliseren? Doe de intake:

Maar andersom (en deze komen we helaas vaker tegen) gebeurt het nogal eens dat ondernemers geen kosten hebben opgevoerd voor hun eigen tijd. Ook in dat geval zullen de resultaten moeten worden genormaliseerd. In dit geval heeft het normaliseren een negatief effect voor de waarde.

De uren van de ondernemer

Vooral ondernemers met een eenmanszaak of een VOF nemen vaak de in hun jaarrekening vermelde nettowinst als basis voor een waardering. Dat is echter niet de juiste basis voor de bepaling van webshop waarde. Het verwarrende is dat bij een eenmanszaak/VOF de nettowinst letterlijk als dusdanig in het jaarverslag staat, maar dat dit direct het salaris van de ondernemer is. Echter, wanneer er wordt gewaardeerd, dienen alle kosten meegewogen te worden. En de tijd die een ondernemer in zijn bedrijf steekt zijn noodzakelijke kosten: immers, wat zou er van de resultaten over blijven wanneer hij deze tijd er niet in steekt?

Ook een koper zal er op deze wijze naar kijken: het over te nemen ‘geldmachientje’ zal geen resultaten meer opleveren wanneer hij er geen uren van zichzelf of personeel in steekt.

Veel kopers hebben dan ook de gewoonte om allereerst te controleren of de verkoper rekening heeft gehouden met zijn eigen tijd als kostencomponent.

Het is verstandig om dit voor te zijn en de koper zelf voor te rekenen welke tijd u in welke activiteiten steekt. Het is hierbij logisch om een uzelf een lager uurtarief toe te kennen voor de eenvoudige (inpak) werkzaamheden en een hoger tarief voor de online marketing werkzaamheden.

Waarom normaliseren?

Een normalisering dient vooral om zo’n reëel mogelijk beeld te krijgen van (het operationele deel van) de onderneming. Wat zijn de noodzakelijke kosten om de voorgespiegelde resultaten minimaal in stand te houden?

Dit is essentiële input voor een waardering van die resultaten en de uitkomst hiervan wordt dan ook mede bepaald (negatief of positief) door de aangebrachte normaliseringen.

Meer informatie over waarderingsmethodes.