Veel e-commerce ondernemers exploiteren hun webshop of verkoopaccount in een Vennootschap onder Firma (de 'VOF") of een eenmanszaak. Een bedrijfsverkoop kan dan enkel worden uitgevoerd middels de overdracht van de activa (plus soms passiva), simpelweg omdat deze bedrijfsvormen geen aandelen hebben en niet op een vergelijkbare manier overdraagbaar zijn (lees meer over de manieren van overdracht). Als verkoper blijft u na de verkoop van uw webshop dus 'zitten' met de eenmanszaak of de VOF. Soms wordt deze opnieuw gebruikt voor een nieuwe activiteit. Het kan ook zijn dat u geheel of gedeeltelijk stopt met uw bedrijf en dan zal er in veel gevallen over de zogenaamde 'stakingswinst' moeten worden afgedragen bij de Belastingdienst. In dit artikel zullen we de context van deze belasting nader toelichten.

Wat is stakingswinst?

Stakingswinst is het verschil tussen de fiscale boekwaarde van uw onderneming en de werkelijke waarde op het moment van overdracht of beëindiging van uw onderneming. Deze stakingswinst bestaat over het algemeen uit de bestanddelen 'stille reserves', 'fiscale reserves' en 'goodwill'. Bij een bedrijfsverkoop heeft u deze verborgen waarde contant kunnen ontvangen, maar er is nog geen belasting over betaald en dat moet alsnog plaatsvinden: de stakingswinst maakt deel uit van uw inkomen in het jaar van staking en hier betaalt u dan ook inkomstenbelasting over.

Hoe minimaliseer ik de stakingswinst belasting?

Er zijn verschillende manieren om de afdracht over de stakingswinst te verlagen of uit te stellen:

 • Stakingsaftrek. Allereerst kunt u waarschijnlijk gebruik maken van de stakingsaftrek bij een bedrijfsbeëindiging: dit is een klein bedrag van de stakingswinst van €3.630 wat onbelast is.
 • Een tweede aftrekpost valt te realiseren wanneer u een deel van de stakingswinst gebruikt voor de betaling van lijfrentepremies. U hebt dan recht op een extra lijfrentepremieaftrek. De hoogte van de aftrek is  afhankelijk van uw leeftijd en van de situatie bij staking.
 • Daarnaast zijn er nog enkele 'bijzondere situaties' waarin niet of niet geheel fiscaal afgerekend hoeft te worden:
  • U overlijdt.
  • U gaat scheiden of uw partner overlijdt.
  • U draagt de onderneming over aan een B.V. (de zogenaamde 'geruisloze inbreng').
  • U draagt de onderneming over aan een werknemer of medeondernemer.
  • U gaat verder met een nieuwe of bestaande onderneming.

Let op: ga er niet zonder meer vanuit dat een regeling voor u van toepassing is. Laat uzelf door een boekhouder of accountant goed voorlichten over de toepassing in uw eigen situatie.

De herinvesteringsreserve

Stopt u met uw huidige bedrijf maar gaat u door met een nieuwe (of bestaande) onderneming? Mogelijk kunt u de stakingswinst dan onbelast benutten door gebruik te maken van de herinvesteringsreserve. Ook hier zitten natuurlijk de nodige voorwaarden aan vast, maar het loont om de informatie in ieder geval door te nemen: de belasting over uw stakingswinst kan immers oplopen tot 52%...