De eerste stap na het live zetten van uw webshopprofiel, is het samenstellen van een goed onderbouwd en uitgebreid verkoopmemorandum. (ook wel 'verkoopbrochure')  Het schrijven van een verkoopmemorandum is een goede manier om de zaken zelf nog even op een rijtje te krijgen; wat wordt er nu exact aangeboden en wat valt daar allemaal onder? Bovendien bespaart het memorandum u veel tijd in de eerste koperscontacten. Veel kopers stellen in de eerste fase namelijk dezelfde vragen en die kunt u voor zijn met een goed doordacht memorandum. Daarbij geeft een professioneel memorandum kopers direct een goede indruk van de wijze waarop u uw zaken regelt en daarmee van de over te nemen webshop.

Het doel van het verkoopmemorandum

Potentiële kopers hebben in eerste instantie alleen de anonieme informatie van uw webshopprofiel ter beschikking. Zodra er via ons platform contact is gelegd en de geheimhouding is bevestigd, weet een koper om welke webshop het gaat en wie de verkoper is. Dat is echter niet genoeg informatie om te kunnen bepalen of uw webshop interessant voor hem of haar is. Indien de kandidaat-koper na het zien van uw webshop-url geïnteresseerd is in vervolgstappen, dan adviseren wij om in deze fase het verkoopmemorandum te sturen met meer uitgebreide informatie over uw onderneming. De informatie in dit memorandum moet potentiële kopers genoeg achtergrondinformatie en een financiële indruk geven, om te bepalen of uw onderneming een overnamekandidaat is. Voor de verkoper vormt deze fase een selectiemethode, waardoor u de vervolgstappen van het overnametraject alleen neemt met de partijen waarbij de kans op een deal het grootst is. 

Weten wat uw webshop waard is?

De inhoud van het verkoopmemorandum

WebshopOvername begeleidt zelf ook (grotere) webshop overnames en wij schrijven dus regelmatig een uitgebreid verkoopmemorandum voor klanten. Op basis van deze ervaring is een standaardopzet ontwikkeld, waarin de meeste aspecten worden benoemd waar kandidaat-kopers naar vragen in deze fase. Deze opzet kunt u aanhouden als hoofdstukindeling voor uw eigen memorandum. 

1. Inleiding tot de webshop/onderneming en de ontstaansgeschiedenis

Vertel hier iets persoonlijks over het ontstaan van de shop en de ontwikkeling tot het heden (in vogelvlucht).

2. Omschrijving van de markt waar de shop zich in bevindt

Denk aan de omvang van de markt, de ontwikkelingen, eventuele wetgeving, mate van concurrentie en de kansen die u ziet voor een koper.

3. Omschrijving van de shops

Geef aan op welk platform de shop draait, hoe het assortiment is opgebouwd, hoe orders worden afgehandeld, welke klanten u bedient, wat de orderwaarde is, voldoet de shop aan bepaalde keurmerken en wat klantbeoordelingen zijn. Geef hier ook een samenvatting van de bezoekersstatistieken en de posities in Google.

4. Omschrijving van de onderneming 

Is er personeel en hoe is de huisvesting geregeld.

5. Partners

Beschrijf de bedrijven waarmee wordt samengewerkt en wat de afhankelijkheden van deze partijen zijn.

6. Financiën

Geef een samenvatting van de prestaties van de afgelopen 3 jaren, per boekjaar, met een toelichting op situatie in die periode. Neem minimaal de omzet en netto winst op (en vergeet uw eigen uren niet als kostenpost te verrekenen).

7. Bezittingen en schulden

Denk aan merkrechten, overige domeinnamen, voorraad en leningen aan uw holding of de bank.

8. Strategie en potentieel

9. Juridisch

Lopen er geschillen?

10. Reden verkoop en eventuele voorwaarden

Geef aan wat uw reden van verkoop is en geef aan onder welke voorwaarden u wenst te verkopen (m.b.t. de voorraad bijvoorbeeld). Geef hier ook aan of uw webshop via een aandelentransactie of een activa-passiva transactie wordt overgedragen.

11. Overnamesom & verkoopprocedure

Het is belangrijk dat u goed over de vraagprijs heeft nagedacht. Deze prijs zal het startpunt van een onderhandeling vormen en de onderbouwing is van belang. 

12. Bijlagen

Voeg hier de recente jaarverslagen toe en een KVK-uittreksel.

Download een voorbeeldmemorandum

Belangrijke zaken voor het verkoopmemorandum

Bedenk tijdens het schrijven van het memorandum dat een koper de plicht heeft om goed onderzoek te plegen voordat hij een overname doet, maar dat u als verkoper een mededelingsplicht heeft. Zorg dus dat eventuele problemen niet onder het tapijt worden geveegd.

In vrijwel alle gevallen vindt er tijdens de overname een due diligence plaats (een boekenonderzoek). Het heeft dus weinig zin om de cijfers mooier voor te stellen dan ze zijn. Sterker nog, in onze ervaring werkt het negatief wanneer een koper in een later stadium moet vaststellen dat de omzet toch lager is dan in eerste instantie gemeld. Op dat moment staat u als verkoper 2-0 achter en is het lastig om het vertrouwen weer terug te winnen.

Op WebshopOvername.nl hebben we verder een gedetailleerde lijst opgenomen in de kennisbank met aspecten waar kopers naar kunnen vragen. Deze kan nog behulpzaam zijn bij de verdere invulling van het memorandum.

En afsluitend: vergeet niet dat het oog ook wat wil. Maak het document dus netjes op, of laat het netjes opmaken door een designer. Dat hoeft niet veel te kosten en bepaalt ten dele de eerste indruk die kopers van uw webshop hebben!

Verkoopondersteuning

Grotere webshops kunnen een actieve verkoopondersteuning afnemen. In dat geval start het verkooptraject met een fysieke afspraak bij WebshopOvername  op kantoor en kunt u erop vertrouwen dat wij het verkoopmemorandum netjes voor u opstellen. Onze tarieven vindt u hier.