Een fairness opinion is de beoordeling van een (geplande) bedrijfsverkoop. De opdrachtgever kan zowel de koper, de verkoper als een (in)direct betrokken partij zijn. De centrale vraag in een fairness opinion is of de transactieprijs wel in overeenstemming is met de onderliggende bedrijfswaarde van de te verkopen webwinkel. Ook de overeengekomen condities van de bedrijfsverkoop spelen hierbij een rol (ze hebben immers invloed op de prijs). Kort samengevat wil de opdrachtgever van een fairness opinion weten of de (geplande) transacties wel 'fair' is. Een fairness opinion zou dus ook gezien kunnen worden als een second opinion van een industrie-expert.

Wanneer is een fairness opinion nodig?

Bij een eenvoudige transactie tussen één verkoper één koper zonder verdere rechthebbenden, zal een fairness opinion niet snel nodig zijn. Maar stelt u zich een overdracht van een webwinkel binnen de familie voor, waarbij deze wordt overgedragen aan 1 van de 3 kinderen. Om onduidelijkheden te voorkomen, kan het nut hebben om een derde, die geen belang bij (het slagen van) de bedrijfsverkoop heeft, een uitspraak te laten doen over de fairness van de prijs. 

Een andere situatie waarbij vaak om een second opinion wordt gevraagd, is een bedrijfsoverdracht waar meerdere aandeelhouders zijn betrokken. In zo'n verkoop kan (zowel aan de kant van de kopers als van de verkopers) een minderheidsaandeelhouder zijn, die geen instemming heeft hoeven te geven voor de transactie. Hij/zij kan in dit geval een fairness opinion laten uitvoeren om zeker te weten dat de prijs en de condities marktconform zijn.

Kortom, een fairness opinion wordt vooral uitgevoerd wanneer er sprake is van conflicterende belangen tussen de partijen die betrokken zijn bij een bedrijfsverkoop.

Fairness opinion voor een webshopovername

Bent u betrokken bij een webshopverkoop waarbij sprake is van een conflicterende belangen tussen de aandeelhouders of tussen overige stakeholders? In zo'n situatie kunnen wij als onafhankelijke derde, met diepgaande industriekennis een uitspraak doen over de fairness van de transactie. Wij zien veel transacties langskomen en zijn bovendien onderwezen in het onderwerp bedrijfswaardering. Gezien de complexiteit van het onderwerp wordt er per case een offerte op maat afgegeven. Neemt u hiervoor contact met ons op via het contactformulier