Sinds de opkomst van aggregators hebben een aantal alternatieve marge definities hun opmars gedaan in de e-commerce sector. De Seller’s Discretionary Earnings (‘SDE’) is er daar een van en gezien het toenemend belang van deze marge voor webshopovernames en de overnames van verkoopaccounts, zullen we deze definitie op deze pagina voor u nader toelichten met een aantal voorbeelden en een uitwerking van het gangbare gebruik van deze marge calculatie.

Wat is Seller’s Discretionary Earnings?

SDE is een maatstaf voor de winstgevendheid van een bedrijf die rekening houdt met alle inkomsten en uitgaven die de eigenaar naar eigen inzicht kan beheren. Het is een manier om de winstgevendheid van een bedrijf te meten, los van de persoonlijke uitgaven of investeringskeuzes van de eigenaar. Deze marge wordt dan ook vooral gebruikt bij relatief kleine bedrijfsovernames waarbij de inkomsten van de onderneming primair kan worden gezien als het ‘salaris’ van de ondernemer en in beperktere mate als het rendement dat hij of zij maakt op het geïnvesteerde vermogen. Een koper beoordeelt met de SDE feitelijk wat hij of zij na de overname maandelijks in totaal aan inkomsten (salaris + winst) ontvangt.

Hoe wordt Seller’s Discretionary Earnings berekend?

De berekening van SDE begint met de nettowinst van een bedrijf. Vervolgens worden bepaalde kosten toegevoegd die de eigenaar naar eigen inzicht kan beheren, zoals salaris, privé-uitgaven ('normalisaties'), afschrijvingen, rente en belastingen. SDE is met andere woorden de genormaliseerde EBITDA plus het uitgekeerde ondernemerssalaris. Deze kosten worden toegevoegd omdat ze niet noodzakelijkerwijs de operationele kosten van het bedrijf weerspiegelen, maar eerder de persoonlijke keuzes van de eigenaar.

Bijvoorbeeld, als de eigenaar van een bedrijf besluit om zichzelf een hoger salaris te betalen dan wat typisch is voor zijn rol, zou dit de nettowinst van het bedrijf verlagen. Maar omdat dit een discretionaire uitgave is, zou het worden toegevoegd aan de SDE om een nauwkeuriger beeld te geven van de winstgevendheid van het bedrijf.

Wat is het nut van SDE?

Het voordeel van de Seller's Discretionary Earnings maatstaf is dat het de resultaten van een bedrijf standaardiseert. Hiermee zijn deze beter en eenvoudiger te vergelijken met e-commerce standaards en is de prijs van de webshop of verkoopaccount in kwestie met een hogere mate van redelijkheid te vergelijken met prijzen van gelijkwaardige bedrijven die in het verleden zijn verkocht.

Seller’s Discretionary Earnings in bedrijfsovernames

Bij de meeste webshopovernames wordt er gebruikt gemaakt van een zogenoemde ‘multiple’ (dus x keer de winst) om de prijs te bepalen. Vaak gaat men dan uit van een multiple op de EBIT of de EBITDA. Dat is een goed uitgangspunt (hoewel wij een Discounted Cash Flow calculatie prefereren, geeft een multiple ook houvast), maar voor verkopers die al jaren hun winst drukken of zichzelf een (te) hoog salaris uitbetalen, kan een multiple op de onaangepaste EBIT(DA) slechter uitpakken dan noodzakelijk. Een multiple op de Seller's Discretionary Earnings geeft dan een hogere uitkomst, die bovendien een betere weergave is van de onderliggende resultaten.

Conclusie van WebshopOvername

De Seller's Discretionary Earnings wordt vooral gehanteerd bij kleine overnames, waarbij een individuele koper beoordeelt wat hij of zij maandelijks verdient na overname van de beoordeelde webwinkel of verkoopaccount. Voor kopers is het een nuttige tool ter beoordeling van hun toekomstige financiële situatie.

De relatie met de term ‘bedrijfswaarde’ is echter lastig, want ondernemersuren (betaald of niet) zijn een kostenpost die linksom of rechtsom meegewogen moet worden wanneer men de waarde van een shop of account wil vaststellen.

De term is komen overwaaien vanuit de US met de komst van aggregators en wij verwachten dat de Seller's Discretionary Earnings meer gebruikt gaan worden door zowel kopers als verkopers. Gezien de eenvoud en het extra inzicht waar deze metric in voorziet, zullen wij de SDE zelf ook actiever gaan communiceren in de profielen van te koop staande webshops en verkoopaccounts op ons platform.