Wanneer u een huis koopt of verkoopt is het niet ongebruikelijk om een bouwtechnische keuring te laten uitvoeren. Vreemd genoeg wordt hier vaak niet aan gedacht bij de overname van een webwinkel. Dit terwijl de aanschafwaarde (net als het risico op een miskoop) nog wel eens hoger zou kunnen liggen… En voor verkopers zijn de scans een goed handvat om de verbeterpunten in hun webwinkel aan te pakken en daarmee de (verkoop)waarde te verhogen!

Via WebshopOvername.nl kunt u daarom een e-commerce due diligence pakket afnemen voordat u een webshop daadwerkelijk overneemt. Op deze pagina lichten we u toe wat er exact wordt doorgelicht tijdens het Search Engine Advertising (SEA) onderdeel en waarom dat belangrijk is.

De SEA webshopscan

Google Ads (het voormalige Adwords) is vaak een belangrijke bron van bezoek en omzet voor webshops. Hoe goed de campagnes zijn ingericht zal iets zeggen over de potentie van de campagnes en over de waarde van de campagnes zelf. Wanneer u een webshop wilt kopen, dan is het van belang om een goed beeld te vormen van de kracht van de opgebouwde Google Ads campagne. (en omgekeerd is het een sterk verkoopargument voor verkopers wanneer de campagnes optimaal draaien!)

De scan start met de prestaties (de 'ROI' oftwel Return on Investment) van de huidige campagnes. U ontvangt daarbij een overzicht met de volgende onderdelen:

 • Kosten en omzet van afgelopen 12 maanden per maand

 • De winst per maand, afgaand op de marge en Google Ads- + beheerkosten.

 • Het conversiepercentage per maand

 • Inzicht in de gemiddelde opbrengst per order per maand

 • Bezoekers per maand

 • CPC per maand


Vervolgens zullen de volgende elementen van de campagne(s) met een kwalitatieve analyse goed worden doorgelicht:

 • Analyse van de zoek-campagnes

  • In hoeverre wordt geadverteerd op alle producten

  • In hoeverre wordt geadverteerd op alle categorieën

  • In hoeverre wordt geadverteerd op brede zoektermen gelinkt aan de shop

 • DSA campagne

  • Wordt Dynamic Search Targeting ingezet?

  • Is de campagne actief gemanaged en ingedeeld op segmenten van de site?

 • Remarketing

  • Wordt remarketing voor search optimaal ingezet?

  • Zijn er remarketingcampagnes voor het displaynetwerk?

  • Hoe zijn remarketinglijsten opgesteld?

 • Displaycampagnes

  • Worden campagnes voor branding ingezet?

  • Zijn er dynamische displaycampagnes ingezet met producten uit de shopping feed?

 • Shopping

  • Wordt Google Shopping ingezet?

  • Zijn er productgroepen aangemaakt, zodat er CPC-biedingen op merk, categorie of andere kenmerken worden ingezet?

  • Is remarketing voor Shopping ingezet?

 • Locatie- en tijdstiptargeting

  • Zijn er bodaanpassingen ingesteld voor regio’s?

  • Zijn er bodaanpassingen ingesteld voor verschillende tijdstippen?

  • Zijn er bodaanpassingen ingesteld voor verschillende dagen?

 • Overige zaken:

  • Worden alle extensies benut?

  • Is een bodaanpassing ingesteld voor campagnes voor mobiele apparaten?

  • Worden er / zijn er advertentietests geweest?

  • Zijn campagnes actief gemanaged?

Resultaten van de Search Engine Advertising webshopscan

De scan geeft een indicatie van de status van de campagnes op de zojuist beschreven elementen. Dat geeft u een indruk van de staat waarin de campagnes zich bevinden, maar het geeft u ook een goede indruk van de kansen die er nog liggen. Dus door de verbeterpunten goed in kaart te brengen, heeft u ook duidelijk waar u kunt optimaliseren en daarmee de verkoop/marge kunt verbeteren. Uiteraard is deze scan ook interessant voor verkopers: Het geeft u praktische handvatten om uw campagnes te verbeteren en daarmee omzet/marge te verhogen.

Op basis van de uitgevoerde analyses zal een conclusie geschreven worden. De conclusie zal antwoorden geven over de ROI van de campagnes en in hoeverre het platform Google Ads is benut om de maximale potentie eruit te halen. In aanvulling daarop zal een schatting worden gegeven van de onbenutte potentie van Ads voor de webshop in kwestie.

Wie voert het SEA onderzoek uit?

WebshopOvername.nl werkt met een netwerk van specialisten die exact aansluiten op de specifieke behoeften van kopers èn verkopers van webshops. In de overnamemarkt zijn e-commerce overnames nog steeds geen gesneden koek en wij bieden hier een speciaal dienstenpakket voor aan. De 'search engine advertising scan' is daar een onderdeel van. Voor deze scan werken wij samen met Edwin Dijkstra.

Edwin is een freelance Google Ads campagnemanager met acht jaar ervaring bij grote Nederlandse klanten waaronder Joolz, Noordhoff Uitgevers en Hanzehogeschool en wij werken zelf al jaren prettig met hem samen.

De kosten

De SEA-scan geeft u voor €850 een gedetailleerde indruk van de huidige status van de shop op het gebied van Search Engine Advertising. In aanvulling hierop ontvangt u een uitgebreide indicatie van het SEA-potentieel dat de webshop nog heeft met bovendien een stappenplan hoe u dat potentieel uitbuit.

Voor meer informatie neemt u contact op via ons contactformulier.