De verbeterde rentabiliteitswaarde is een perfectionering van de waardebepaling rentabiliteitsmethode. De verbeterde rentabiliteitsmethode combineert de (normale) rentabiliteitsmethode met de kwaliteiten van de bepaling van de intrinsieke waarde van uw webshop. De  rentabiliteitswaarde wordt ook wel 'rendementswaarde' genoemd.
 

Belangrijk: De rentabiliteitswaarde is uitsluitend op de winstgevendheid gebaseerd, het financiële rendement van een onderneming. Zonder daarbij de vermogenspositie mee te wegen.

En andersom: De intrinsieke waarde van een onderneming wordt uitsluitend gebaseerd op de vermogenspositie. Een eventuele meerwaarde voor de winstgevendheid wordt niet aan de waarde van het bedrijf toegekend.

Verbeterde rentabiliteitsmethode

Om de voorgaande bezwaren te ondervangen wordt de verbeterde rentabiliteitsmethode toegepast. Hierbij wordt bij een bedrijfswaardering gekeken of er eventueel een overschot is aan eigen vermogen in de onderneming en deze wordt meegenomen in de waardering.

Andersom geldt dat natuurlijk ook: Dus als er een tekort is aan eigen vermogen dan wordt de waarde  ook gecorrigeerd met dit tekort.

Weten wat uw webshop waard is?

Bruikbaarheid verbeterde rentabiliteitswaarde

Praktisch gezien is de verbeterde rentabiliteitswaarde een goede indicatie van de waarde van een bedrijf. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het nadeel dat bij de rentabiliteitswaarde de vermogenspositie niet wordt meegewogen. En dat bij de intrinsieke waarde geen winstgevendheid (rentabiliteit) aan de waarde wordt toegekend.

Voor een meer accurate waardering van een bedrijf is wel een gedetailleerde en onderbouwde kasstroomprognose nodig. Bijvoorbeeld zoals bij wordt toegepast in de methodes discounted cash flow methode en adjusted present value methode . Deze waarderingsmethoden geven een beter inzicht in de waardepotentie. 

Bestel hier een uitgebreid rapport met de waardebepaling van uw webwinkel.