Waarde wordt gemaakt wanneer de toekomstige verdiensten van de webwinkel de kosten van het opgeofferde kapitaal overtreffen. De waarde van een webshop bestaat daarmee dus uit 2 elementen: Toekomstige verdiensten en kosten van kapitaal.

Toekomstige verdiensten van de webshop

Een veel gehoord bezwaar tegen waarderingsmethoden als de discounted cash flow methode en de adjusted present value methode is dat de toekomst te onzeker is om er uitspraken over te doen. Accountants kiezen daarom voorzichtigheidshalve voor de zekere resultaten uit het verleden. Deze aanname is begrijpelijk, maar ook onjuist. Want hiermee wordt de aanname gedaan dat dit verleden representatief is voor de toekomst.

De toekomst is onzeker en deze onzekerheid neemt toe naarmate u verder in de toekomst wilt kijken. Nu kan niemand in de toekomst kijken, maar mensen met verstand van de business kunnen doorgaans wel een verwachting voor de komende 2 tot 3 jaren afgeven. Bij de waardering van webshops is dit veelal de termijn waarop de waardering plaatsvindt. De periode daarna moet conservatief worden ingeschat.

E-commerce is een relatief jonge industrie, waarin de afhankelijkheden vaak fors zijn (als van de zoekresultaten in Google) en de technische innovaties elkaar in rap tempo opvolgen. Deze elementen hebben uiteraard een (forse) invloed op de waarde van een webwinkel. Dat gezegd hebbende, is een webshop relatief eenvoudig over te dragen en de potentiële doelgroep groot doordat er weinig geografische beperkingen zijn. Een webshop kopen vindt dus veelal plaats tegen een andere waardering dan bijv. een klassiek productie bedrijf, ook al zijn de kerncijfers vergelijkbaar. 

Weten wat uw webshop waard is?

Omdat zelfs de nabije toekomst onzeker is, is het aan te raden om met goed onderbouwde scenario’s te werken. Ga hierbij uit van ‘normale bedrijfsvoering’, een 'best case scenario' en een 'worst case scenario'.

Een ander voordeel van het scenariodenken is dat de meest significante risico’s aan het licht komen, waardoor kansen eerder worden onderkend. Het voorkomt ellende en beïnvloedt daarmee de waarderealisatie positief.

Kosten van kapitaal

Waarde wordt pas gemaakt wanneer de verdiensten groter zijn dan de kosten van het geïnvesteerde kapitaal. Deze kosten hangen af van een groot aantal variabelen zoals de kosten van het vreemd vermogen en het belastingtarief.

De essentie van het bepalen van de kosten van kapitaal is als volgt. Rendement en risico gaan hand in hand. Risico moet met een hoger rendement worden beloond. Terugbetaling van vreemd vermogen (lening bij bank) heeft bij faillissement voorrang op het eigen vermogen. Bovendien heeft de bank doorgaans zekerheden bedongen die als onderpand dienen. Hierdoor is vreemd vermogen goedkoper dan eigen vermogen.

Een ander voordeel van vreemd vermogen is dat de kosten ervan (rente) fiscaal aftrekbaar zijn. Vanuit fiscale optimalisatie en waardemaximalisatie lijkt het daarom verstandig om het bedrijf maximaal in de schulden te steken (zoals private equity partijen doen). Hierdoor neemt echter ook het faillissement risico toe, waardoor de kosten van het vermogen zullen stijgen en het voordeel teniet kan worden gedaan.

Lees hier verder hoe u de waarde van een webshop bepaalt of bereken gelijk zelf de waarde van uw webwinkel met onze gratis module.

Bestel een uitgebreid rapport over de waarde van uw webshop.